Ana Sayfa Türk Edebiyatı Ders Notları 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları

12. Sınıf Türk Edebiyatı konu anlatımı ders notları burada bulunmaktadır.

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk), Genel Özellikleri, Temsilcileri

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk), Genel Özellikleri, Temsilcileri İlk olarak 1927’de Alman düşünür M. Heideger tarafından ortaya konulan varoluşçuluk, II.Dünya Savaşı yıllarında Fransız düşünür ve sanatçı Jean Paul...

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler ve Özellikleri

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler ve Özellikleri Psikolojik Romanlar Bu tür romanlara “tahlil romanı” da denir. Psikolojik romanlarda roman kahramanlarının ruh çözümlemeleri yapılır; onların insanlara,...

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Bireyin İç Dünyasını Anlatan Eserler ve Temsilcileri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Bireyin İç Dünyasını Anlatan Eserler ve Temsilcileri Olayların ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyasını anlatmışlardır. Toplumda bireyin yabancılaşmasını anlatırken bunun soysa-ekonomik...

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Toplumcu Gerçekçi Eserler, Özellikleri, Temsilcileri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Toplumcu Gerçekçi Eserler, Özellikleri, Temsilcileri Özellikle Anadolu köy ve kasabalarının sorunlarını anlatan toplumcu-gerçekçi roman ve öykü, 1930’ların sonunda alanını genişletmiştir. 1940’lı...

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler ( Roman- Hikaye)

              Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler ( Roman- Hikaye) Bu anlayışı sürdüren roman ve öykülerde I. Dünya Savaşı...

Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri Genel Özellikleri, Temsilcileri

Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri Genel Özellikleri, Temsilcileri Cumhuriyet Döneminde halk kültürüne büyük önem verilmiş, folklor araştırmaları bilimsel bir kimlik kazanmıştır. Geleneksel konuların yanında yeni ve...

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir Genel Özellikleri, Temsilcileri (1960-1980)

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir Genel Özellikleri, Temsilcileri (1960-1980) Bu dönem şairleri kendilerini toplumun sözcüsü kabul etmişlerdir. Şairlerini ideolojik bir çizgiye çekmişler, yalnızlık, bunalım, sıkıntı...

İkinci Yeni Şiiri Genel Özellikleri, Temsilcileri(1954-1960)

İkinci Yeni Şiiri Genel Özellikleri, Temsilcileri(1954-1960) Tam anlamıyla bir edebiyat dönemi ya da şiir topluluğu değildir. Hatta İkinci Yeni’yi bir bakıma Garip şiirine bir tepki...

Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir Özellikleri, Temsilcileri

Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir Özellikleri, Temsilcileri Garip Hareketi’nin etkisinin sürdüğü yıllarda, (cemalaksoy.org)şiiri onlar kadar bayağılaştırmak istemeyen ,her biri kendine özgü şiir tarzını oluşturmuş bazı...

Garip(1.Yeni) Şiiri ( Hareketi) Özellikleri, Temsilcileri (1940-1954)

Garip(1.Yeni) Şiiri ( Hareketi) Özellikleri, Temsilcileri1940-1954) 1940’ta Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat üçlüsü; şiirde var olan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe başkaldıran şiirlerini...

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır?

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır? Sanatsal bir metin olan roman, anlatmaya bağlı bir edebi metindir. Roman, uzun soluklu yazılardır. Kişi ve olay örgüsü bakımından hikayeye...

Tarih Öğretmeni Sitesi