Modern Tiyatro ile Geleneksel Türk Tiyatrosunun Karşılaştırılması

Modern Tiyatro ile Geleneksel Türk Tiyatrosunun Karşılaştırılması Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Cemal Aksoy tarafından hazırlanan modern tiyatro ile geleneksel Türk tiyatrosunun karşılaştırıldığı ders notumuzu...

Geleneksel Türk Tiyatrosu ile Modern Türk Tiyatrosunun Karşılaştırılması

Geleneksel Türk Tiyatrosu ile Modern Türk Tiyatrosunun Karşılaştırılması Türk tiyatrosu, geleneksel Türk tiyatrosu ve modern Türk tiyatrosu olmak üzere ikiye ayrılır. Genel özellikleri bakımından ayrıntılı...

Orta Oyunu ve Özellikleri

Orta Oyunu ve Özellikleri Etrafı seyircilerle çevrili alan (meydan)  içinde oynanan bir oyundur.Bazı farklar olmakla birlikte orta oyunuyla Karagöz arasında çok büyük benzerlikler vardır. Diğer...

Hikaye (Öykü) Türünün Genel Özellikleri ve Türleri

Hikaye (Öykü) Türünün Genel Özellikleri ve Türleri Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların okuyucuya estetik zevk verecek şekilde kurgulanmasıyla oluşan kısa yazılara denir.Öyküde, bir olay ya...

Anlatmaya Bağlı Metinlerin Yapı Unsurları Bakımından Değerlendirilmesi

  Anlatmaya Bağlı Metinlerin Yapı Unsurları Bakımından Değerlendirilmesi Anlatmaya bağlı metinleri yapı unsurları olan kişi, yer, zaman, mekan ve olay örgüsü öğelerine göre ele aldık. Bu...

Karagöz ve Hacivat Oyunu

Karagöz ve Hacivat Oyunu Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini ya da resimleri, beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan...

Anlatmaya Bağlı Metinlerin Benzer ve Farklı Yönlerden Karşılaştırılması

Anlatmaya Bağlı Metinlerin Benzer ve Farklı Yönlerden Karşılaştırılması 9.sınıf Türk edebiyatı ders müfredatında yer alan anlatmaya bağlı metinler (masal, hikaye, destan, halk hikayesi, mesnevi) ile...

Halk Hikayesi, Masal, Modern Hikaye Türlerinin Karşılaştırılması

Halk Hikayesi, Masal, Modern Hikaye Türlerinin Karşılaştırılması  Anlatmaya bağlı metinlerden olan halk hikayesi, masal ve hikaye türlerini benzer ve farklı yönlerden karşılaştırdık. Halk hikayesi, masal,...

Manzum Hikaye Nedir, Özellikleri

Manzum Hikaye Nedir, Özellikleri Kişiler, zaman ve mekan etrafında gelişen, olay örgüsünü şiir şeklinde anlatan nazım biçimidir. Manzum hikayelerde genelde sosyal ve ahlaki olaylar işlenmiştir. Şiirin...

Tiyatronun Öğeleri Nelerdir, Hakkında Bilgi

Tiyatronun Öğeleri Nelerdir, Hakkında Bilgi Tiyatro nedir, tiyatro öğeleri hakkında hazırladığımız bu ders notunda tiyatroya ait birçok terimin açıklamasına ulaşabilirsiniz. Tiyatronun genel özellikleri ve tiyatro...

Ortaöğretim 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 2017-2018

Ortaöğretim 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 2017-2018 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanmakta olan yeni Türk dili ve edebiyatı öğretim...