Ana Sayfa Türk Edebiyatı Test Soruları 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Türk Edebiyatı Test Soruları, konu testlerini ve cevaplarını burada bulabilirsiniz.

9. Sınıf Türk Edebiyatı Genel Tekrar Konu Testi

9. Sınıf Türk Edebiyatı Genel Tekrar Konu Testi 1.      Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A)   Gazel, Divan edebiyatında 5-15 beyitten oluşan; aşk, şarap gibi konulan işleyen...

Şiir Bilgisi Konu Testi

Şiir Bilgisi Konu Testi 1.      Hani o, bırakıp giderken seni Bu öksüz tavrını takmayacaktın Alnına koyarken veda buseni Yüzüme bu türlü bakmayacaktın Yukarıdaki dörtlükte hangi kafiye...

Şiirde Yapı Konu Testi

Şiirde Yapı Konu Testi 1.       Elif kaşların çatar Gamzesi sineme batar Ak elleri kalem tutar Yazar elif, elif diye Konu ve şekil bakımından koşmanın güzel­lemesine benzeyen yukarıdaki dörtlük halk edebiyatı...

Şiir İnceleme Yöntemi Test Soruları

Şiir İnceleme Yöntemi Test Soruları 1.       İlk ışık öptü camlardan Toprak gülümsedi mor mor Çok şükür Tanrı'm topraktan Yine merhamet tütüyor Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Tam...

Edebi Sanatlar Test 2

Edebi Sanatlar Test 2 1)—; anlam bakımından aralarında ilgi bulunan iki veya daha fazla kelimenin bir arada kullanıl­masına denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A)    ...

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır?

Romanlarda Hangi Bakış Açıları Kullanılır? Sanatsal bir metin olan roman, anlatmaya bağlı bir edebi metindir. Roman, uzun soluklu yazılardır. Kişi ve olay örgüsü bakımından hikayeye...

Tarih Öğretmeni Sitesi