Cemal Süreya Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1931-1990)

Cemal Süreya Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1931-1990)

Şiirlerindeki şekil, içerik ve anlatım özellikleri ile ikinci yeni şiirine katılmış, bu topluluğun önde gelen şairlerinden biri olmuştur. Geleneğe karşı olmasına karşın geleneği şiirinde en güzel kullanan şairlerden biridir. Kendine özgü söyleyiş biçimi ve şaşırtıcı buluşlarıyla, zengin birikimi ile, duyarlı, çarpıcı, yoğun, diri imgeleriyle İkinci Yeni şiirinin en başarılı örneklerini vermiştir.(cemalaksoy.org)   Üslübundaki  mizah ve ironi, ona ayrı bir özellik  kazandırmıştır.  Mensur yazılarında Osman  Mazlum  imzasını  da kullanmıştır.  Aylık” Papirüs” dergisini aralıklarla çıkarmıştır.

Eserleri

Şiir:  Üvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra  Doğur Beni, Güz Bitiği , Sıcak Nal, Sevda Sözler

Deneme: Şapkam Dolu Çiçekle, Günübirlikcemalaksoy.org

Antoloji:  Mülkiyeli Şairler, 100 Aşk Şiiri