Cenap Şahabettin Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Cenap Şahabettin Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Servet-i Fünun Edebiyatının Tevfik Fikret’ten sonra en önemli şairidir.

Sanat sanat içindir.” Anlayışını benimsediği şiirlerinde Fransız şiirinin ses ve biçim yeniliklerini uygulamaya çalışır.

Sembolizm ve parnasizm etkisindedir.

Şiirlerinin imgelerle yüklü, sanatlı bir yapısı vardır. Özellikle benzetmeler ve sıfatlarla varlıkların gerçek görünüşlerini değiştirmeyi amaçlamıştır. Zor anlaşılmayı başarı kabul etmiştir.cemalaksoy.org

Aruz ölçüsünü ısrarla kullanır; ahengin ancak onunla sağlanabileceği görüşündedir. Bu bakımdan şiirde birkaç kez ölçü değiştirdiği olur.

Aşk, doğa ve bireysel duyuşlardan başka konulara eğilmez; toplumsal konulardan özellikle uzak durur.cemalaksoy.org

Şiir, gezi, makale, söyleşi, deneme, tiyatro ve vecizeler türünde yapıtları vardır.

Tiryaki Sözler”i özdeyiş (vecize) lerini topladığı tanınmış bir eseridir.

Elhan-ı Şita” adlı şiirinde kış manzaralarından söz eder; okuyucuya karın yağışını hissettirir.

Eserleri:

Şiir: Tâmat

Gezi yazısı: Hac Yolunda Suriye Mektupları

Tiyatro: Yalan, Körebe

Makale: Evrak-ı Eyyam

Cevap Ver