Chateaubriand Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Chateaubriand Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1768- 1848)

Fransız edebiyatının önemli temsilcilerinden olan Chateaubriand hakkında hazırladığımız ders notunu cemal aksoy. net sitesinden takip edebilirsiniz. Hazırladığımız ders notu sayesinde Chateaubriand hakkında bilgi sahibi olacak, Chateaubriand’un hayatı ve eserlerini tanımış olacaksınız. Chateaubriand kimdir sorusuna cevap bulabilmek için cemal aksoy.net sitesini takip ediniz.cemalaksoy.org

 

Romantizm akımının öncülerinden sayılır. Fransız İhtilali’ne karşı “gerici” fikirlerin adeta bir temsilcisi gibi tanınmış, Fransız edebiyatının en yüksek seviyesine çıkmıştır. İlk zamanlarında Rousseau’nun düşüncelerine eğilimli, din konusunda tamamen kayıtsız ve serbest düşünceli olan sanatçı, 1798’de annesinin acıklı ölümü üzerine dine yönelmiştir. Victor Hugo, Lamartine, Vigny gibi yazarlar ondan önemli ölçüde etkilenmiştir. “Atala ve Rene” adlı romanında, romantik; romantik olduğu kadar ilkel bir sevda masalını dile getirmiştir.cemalaksoy.org

Eserleri:

Devrimler Üzerine Deneme (deneme)

Atala ve Rene (roman)

Cevap Ver