Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Toplumcu Gerçekçi Eserler, Özellikleri, Temsilcileri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Toplumcu Gerçekçi Eserler, Özellikleri, Temsilcileri

Özellikle Anadolu köy ve kasabalarının sorunlarını anlatan toplumcu-gerçekçi roman ve öykü, 1930’ların sonunda alanını genişletmiştir. 1940’lı yıllardan itibaren romanda gerçekçiliğin bir uzantısı olarak değerlendirilen köye ve köy insanına yöneliş başlar. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Cumhuriyet ideolojisi çevresinde işlenen köy romantizmi, Yakup Kadri’nin Yaban’ıyla yerini köy  gerçekçiliğine bırakır. Artık Türk okuru, o zamana kadar kendisine tanıtılan köy ve köylülerin, Anadolu’yu duyduklarından ve hayal ettiklerinden tanıyan İstanbul yazarlarının anlattığı gibi olmadığını fark eder.

Köy Enstitülerinden yetişen köy kökenli yazarların eser vermesiyle, uzun yıllar devam edecek olan Anadolu ya da köy-kasaba romanı akımı başlar.(cemalaksoy.org)1950’den sonra köy enstitüsü çıkışlı yazarlarla yaygınlaşan “köy romanı” bu dönemden sonra sosyolist düşüncenin etkisiyle ideolojik bir yönelim kazanarak gelişmeye devam etmiştir. Bu etki 1960’lı ve 1970’li yıllarda da devam etmiştir.cemalaksoy.org

Yazarlar özellikle köylerdeki toprak kavgaları, ağa-köylü, zengin-fakir, güçlü-güçsüz, öğretmen-imam çatışması, köyden kente göç ve sonuçları, dar gelirlinin sorunları ve geçim mücadelesi gibi konuları işlemişlerdir. Realizm ve natüralizm akımlarının etkisinde kalan bu yazarlar yapıtlarını konuşma diliyle yazmış, kahramanlarını bölgesel ağızlarına göre konuşturmuş, güçlü betimlemeler yapmışlardır.

Sabahattin Ali, Sadri Ertem, Samim Kocagöz, Mahmut Makal, Kemal Bilbaşar ,Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal,  Fakir Baykurt, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Dursun Akçam, Muzaffer İzgü, Necati Cumalı, Abbas Sayar, Talip Apaydın bu anlayışta yapıtlar ortaya koymuşlardır.

Cevap Ver