Cumhuriyet Döneminde Yazılmış Öğretici Metinlerin Dil Ve Anlatım Özellikleri

 Cumhuriyet Döneminde Yazılmış Öğretici Metinlerin Dil Ve Anlatım Özellikleri

  • Öğretici metinlerde günlük konuşma dilindeki Türkçe sözcükler, halk söyleyişlerindeki tamlamalar kullanılır; Arapça ve Farsça sözcüklere fazla yer verilmez.
  • Bu dönem yazarları öğretici metinlerde terim ve kavramları, gündelik hayata ait sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak edebi bakımdan güçlü bir anlatıma ulaşmayı amaçlarlar.
  • Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı öğretici metinlerinde yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması, açık ve sade bir dilin kullanılması daha fazla okura ulaşılmasını sağlamıştır.cemalaksoy.org
  • Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında oluşturulan öğretici metinler dil ve anlatım açısından iyi bir metinde olması gereken açıklık, yalınlık, akıcılık gibi özellikleri taşır.
  • Metinlerin anlatımında dil sade ve tutarlıdır. Çünkü okuyucu kitlesi olarak toplumun her kesimi hedeflenmiştir.
  • Süslü ve sanatlı söyleyişler bu dönem ürünlerinde yer almamaktadır. Eserlerde yaşayan Türkçe kullanılmıştır. Sadeleşen Türkçe sayesinde daha fazla okura ulaşılmıştır.cemalaksoy.org
  • Öğretici metinlerde terim ve kavramların yanı sıra gündelik hayata ait kelime ve kelime gruplarına da yer verilmiştir.

Cevap Ver