Cümlede Anlam Konu Testi Soruları ve Cevapları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

Cümlede Anlam Konu Testi

Cümlede anlam konu testleri konusuyla ilgili hazırladığımız test sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Cümlede anlam test çöz ile ilgili bu yazıyı hazırladık. Bu konuyla ilgili YGS, LYS, KPSS, TEOG gibi sınavlarda her yıl soru sorulmaktadır. Cümlede anlam test sorularını sayfanın altında bulunan "PDF Olarak İndir" yazısına tıklayarak indirebilirsiniz. Cümlede anlam test soruları cevap anahtarına ana sayfada yer alan TEST CEVAPLARI kategorisinden ulaşabilirsiniz.YGS cümlede anlam test soruları için sitemizi takip edebilirsiniz.

 

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yorum söz konusu değildir?

A)Ben yalnızlığı

   Gölde uçar gördüm

B)Cebeci köprüsü yüksek

   Altından tren geçiyor

C)Ben de denize akıyordum

   Irmaklar gibi yavaş yavaş

D)Akşam karanlıklarla sarmaş dolaş Sen de sarılmışsın yalnızlığına

E)Yıldız dağı bir ekilmiş tarladır Mevsim mevsim yıldızların bittiği

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üslupla ilgili bilgi verilmiştir?

A) Okuduğum bu romanda işçilerle toprak ağasının çatışmaları dile getiriliyor.

B) Gerçek bir şiir, okurun zihninde birkaç gün değil uzun yıllar yaşar.

C) Sanat dergilerinde nitelikli öykülerle karşılaşıyorum.

D) Sanata yenilik getirmeyen bir sanatçının gerçek eserler ortaya koyması zordur.

E) Yazarın kılçıklı dili olayları anlamayı iyiden iyiye güçleştiriyor.

 

3. (I) Nisanın yirmisi gelmeden bu yıl da evin bahçe-sindeki erik ağacı çiçek açtı. (II) Henüz karşı dağların zirvelerindeki bembeyaz kar insanın içini üşütürken, nasıl da açtı öyle? (III) Üstelik de dallarda-ki çiçekler zirveleri kaplayan karlara inat edercesine öylesine beyaz, öylesine beyaz ki… (IV) Ya minicik gövdeleri ve kanatlarıyla bir renk cümbüşünü andıran sevimli kelebeklere ne demeli? (V) Onlar da sanki tercihlerini kardan, soğuktan, kıştan yana değil de bahçedeki erikten, bahardan yana kullanmış gibi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar, anlatıma duygularını katmamıştır?

A) I.            B) II.           C) III.          D) IV.          E) V.

 

(I) Yazarın son romanı, altı ay önce piyasaya çıktı. (II) Çıkar çıkmaz da diğer romanları gibi he-men İngilizce başta olmak üzere birkaç dile çevrildi. (III) Öte yandan bu romanında yazar, daha önceki romanlarında sıkça karşılaştığımız dil yanlışlarını yapmamaya büyük özen göstermiş. (IV) Bu yönüyle anlatımla ilgili pürüzlerin ayıklandığı, akıcı bir yapı çıkmış ortaya. (V) Sonuçta bu romanında yazar, daha önceki romanlarında da karşılaştığımız kırsal kesim insanını farklı bir söylemle dile getirilmiş.

4. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-sinde sözü edilen yaptın içeriği hakkında bilgi verilmiştir?

A) I.            B) II.           C) III.          D) IV.          E) V.

 

5. (I) Kentler, yalnızca doğal güzellikleriyle ve tarihi özellikleriyle ele alınamaz. (II) Çünkü kentlerin kendine özgü bir de ruhu vardır. (III) Bu ruh, uzun bir zaman dilimi içinde oluşur. (IV) Bir kentin ruhunu oluşturmada, o kentin sanatı ve kültürü, doğal özelliklerden daha önemlidir. (V) Bir kentte düzenlenen festivaller, etkinlikler, farklı sanatsal etkinliklerdir bir kente ruh kazandıran öğeler.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) I.            B) II.           C) III.          D) IV.          E) V.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde değerlendirme yapılmıştır?

A) Yazın tarihimizde bazı öykülerin sonradan romana dönüştürüldüğü görülmüştür.

B) Genç öykücülerin pek çoğu, ürünlerinin eleştirilmesinden çekindiklerini söylüyorlar.

C) Bazı öykücüler, kitaplarının arka sayfalarında eleştirmenlerin görüşlerine yer veriyor.

D) Bazı dergilerde günümüz öykücülüğünün içinde bulunduğu durumla ilgili yazılar çıkıyor.

E) Yazar, bu kitabındaki öykülerinde mekânı işlevsel kılarak ona bir öykü kahramanı gözüyle bakmak istemiş.

 

(I) Bir gazetede haftalık yazılar da yazan bu bilim adamımız son kitabında, küreselleşme konusunu ele alıyor. (II) Tutarlı ve derinlikli bir bakış açısıyla, bu akımın toplum üzerindeki etkilerini çözümlemeye çalışıyor. (III) Çalışmasını siyasi ve ekonomik açıdan olabildiğince derinleştiriyor, ilginç çıkarımlarda bulunuyor. (IV) Dünya ölçeğinde tartışılan bir akımın bizdeki izdüşümünü keskin bir bakış açsıyla ortaya koyuyor. (V) Kısaca söylemek gerekirse, su gibi akan diliyle, ilginç kurgusu ve dikkat çekici saptamalarıyla kolayca okunan bir kitapla baş başa bırakıyor yazar bizi.

7. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi nesnel bir yargıdır?

A) I.            B) II.           C) III.          D) IV.          E) V.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Sanatçının son kitabında yer alan on öyküsünün sekizinde başkahramanın kadın olduğu görülüyor.

B) Bu yazarımız, öykülerinde kurduğu hayali dünyalarla okuru kısa sürede sarıp sarmalıyor.

C) Yazar, öykülerinde okurun karşısına masal ve söylencelerden yararlanarak oldukça sıra dışı, çarpıcı bir anlatımla çıkıyor.

D) Bu yazarın öyküleri bir oyundur ve o oyuna katılan okur için sürprizlerle dolu o bahçede gezinmek eşsiz bir güzelliktir.

E) Yazar, öykülerinde gerçekleri, bütün acılıkları ve gülünçlükleriyle, başka bir deyişle, gerçek yönleriyle büyük bir ustalıkla ortaya koyuyor.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır?

A) Satirik şiir, farklı ülkelerin edebiyatlarında hatta aynı ulusun farklı edebiyat kollarında değişik isimler alır.

B) Satirik şiirde, eleştiri yapılırken sözün etki gücünden büyük ölçüde yararlanma yoluna gidildiği rahatlıkla söylenebilir.

C) Satirik şiirler, içeriği bakımdan pek çok zaman şairlerin türlü sıkıntılarla karşılaşmasına, hatta yaşamalarını yitirmelerine yol açmıştır.

D) Satirik şiirlerde, şair toplumsal yaşamda ve devlet yönetimindeki yolsuzlukları, yanlışlık-ları şiirin büyülü atmosferi içinde dile getirir.

E) Satirik şiir, toplumsal düzensizlikleri; dalkavuklukları, düzenbazlıkları, bencillik gibi huyları; devlet yönetimindeki türlü aksaklıkları anlatan, bunları yeren şiir türüdür.

 

10. (I) Doğasıyla, geçmişiyle, kültürüyle bize onca güzellik sunan bu kente, biz çok az şey veriyoruz. (II) Kentimizi dışarıya açıp tanıtmadan; sanatçılarımız', sanatseverlerini dünyada olup bitenlerle ilgili olarak bilgilendirmeden, hiçbir sanat dalında gelişme olamaz. (III) Bunu gerçekleştirmenin en kısa yolu uluslararası festivaller olabilir. (IV) Bu anlayışla önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir festival düzenlemeyi düşünüyoruz bu kentte. (V) Bu konudaki haklılığımızı kanıtlarcasına birçok kamu kuruluşu ve özel kuruluş da bize destek verdi zaten.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tasarı söz konusudur?

A) I.            B) II.           C) III.          D) IV.          E) V.

 

11. (I) Paraşütçüler, lavanta mavisi bir gökyüzünde yavaşça süzülüyor. (II) Beyaz, turuncu ve sarı renkli kanatlar, rüzgârla dans ediyor. (III) Kanatlar büyük bir sevgiyle birbirlerine sarılıyor, birbiriyle kucaklaşıyor. (IV) Sonra rüzgâr şiddetini birden artırıyor. (V) Rüzgâr şiddetlendikçe, paraşütün kanatları iyice şişiyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde insana özgü nitelikler doğaya aktarılmıştır?

A) I. ve II.              B) II. ve III.            C) II. ve IV.

D) III. ve V.            E) IV. ve V.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "özeleştiri" söz konusudur?

A) Son yıllarda birçok genç yazarın ilk kitabıyla birlikte edebiyat dünyasında kalıcı bir yer edindiklerini üzülerek görüyorum.

B) Gençlik yıllarımda, birkaç şiir yazmakla şair olunabileceğini düşünür, bu yüzden de kendimi daha iyi şiirler yazmak için hiç zorlamazdım.

C) Yazarların, yapıtlarıyla ilgili değerlendirmelere sessiz kalmasını hiçbir zaman haklı bir tutum olarak görmedim ben.

D) Bilgi derinliğinden yoksun, dil yanlışlarıyla dolu kitaplar yazarak ünlü olma yoluna git-medim hiçbir zaman.

E) Benim yapıtlarımın dilsel yönden eleştirilmesine elbette olumsuz bir şey söylemem söz konusu olamaz.

 

13. Bir romancıyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi, ayraç içindeki özellikle uyuşmamaktadır?

A) Yapıtları birçok dile çevrilen bu yazarımız, yapıtlarında her çağda bütün insanlık için geçerli olan konuları işlemiştir. (evrensellik)

B) Bu yazarımız, öyle romanlar yazmıştır ki onun romanların] okuyanların duygu dünyası altüst olmuş, fikirleri kökten değişmiştir. (titizlik)

C) O, öykülerinde yaşadığı çevreden kişi ve olayları anlatmaya özen göstermiş, öykülerine kendi toprağının rengini vurmuştur. (ulusallık)

D) Bu ozanımız, şiirleriyle kimsenin gitmediği bir yoldan yürümüş, kimsenin şiirine benzemeyen şiirler yazmıştır. (özgünlük)

E) Yazdıklarıyla çağlara meydan okumuş, her çağda okur kitlesi bulmayı başarmış bir kutup yıldızıdır o. (kalıcılık)

 

14. Bir yazarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi, ayraç içindeki özellikle uyuşmamaktadır?

A)      Hayata olumlu bakışı yazdıklarına da yansır, satır aralarından sevgi ve mutluluk sızdırırdı okuruna. (Sitem)

B) Edebiyat alanında eser verdiği için yazdıklarında kendisinden izler taşıyan, doğruluğu kanıtlanamayan yargılara sıkça yer verir. (Öznellik)

C) Tiyatro sezonu başlarken "Bu yıl da oyuncular, dolup taşan salonu göremeyecekler." derdi. (Önyargı)

D) Eserleri yayınlandıktan sonra kitabını eline alır eksik yönlerini ortaya koyar, hatalarını tekrarlamama yoluna giderdi. (Özeleştiri)

E) Geleceğe dönük görüşlerini belirtirken umut doludur; aydınlık bir geleceğin inancı içindedir. (iyimser)

 

15. (I) Çok kitap okumak gerektiğini hemen her fırsatta dile getirdik. (II) Okullarda bu konudan söz etmediğimiz bir eğitim öğretim yılı olmadı. (III) Televizyon programlarında çok ünlü edebiyat adamları çok kitap okumak gerektiğine yönelik uzun uzun konuşmalar yaptı. (IV) Önümüze gelen her fırsatta özellikle gençlere ve çocuklara mutlaka çok kitap okumalarını salık verdik. (V) Çok kitap okumak gerektiğini bu denli gündemde tutmamıza karşın, bir gün olsun, kitap okuma alışkanlığının nasıl kazanılacağına ilişkin iki cümle etmek gelmedi aklımıza.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yakınma söz konusudur?

A) I.            B) II.           C) III.          D) IV.          E) V.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık söz konusudur?

A) Önümüzdeki yıllarda bu yörede büyük bir kuraklık beklenebilir.

B) Ürünler, bu yıl da değerinin altında satılırsa, köylü zarar eder.

C) Meyve ağaçları yeterince sulanmadığından ürün az olmuş.

D) Bu konudaki görüşlerimi daha önce de açıklamıştım.

E) Tarladan gelen işçiler ağacın gölgesinde bir süre dinlendiler.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öneri söz konusudur?

A) Kitabında, mahalli söyleyişlere bu kadar sık yer vermesen daha iyi olurdu.

B) Yazar, öykü kişilerinin yerel dilleriyle konuşturulmasına özen gösteriyor.

C) Öykünün başkişisi olan köy öğretmeninin yaşamı okuru derinden etkiliyor.

D) Yazar, iki bölümden oluşan kitabında kırsal kesim insanının sorunlarını işliyor.

E) Olaylar arasında sağlam bağlar kuramaman, romanının okunmasını güçleştiriyor.

Bu Testi PDF Olarak İndir

Cevap Ver