Cümlede Vurgu Nedir, Örnekleri

Cümlede Vurgu Nedir, Örnekleri

Cümlede vurgulanmak istenen öge yüklemden hemen önce kullanılır. Yani yükleme yaklaştırılır.

Örnek:

  • Ali babasını Ankara'ya dün götürdü.
  • Ali, babasını dün Ankara'ya götürdü.
  • Ali dün Ankara'ya babasını götürdü.
  • Dün Ankara'ya babasını Ali götürdü.

Soru cümlelerinde vurgu soru edatı "mi"den önceki sözcük üzerindedir. Ayrıca soru edatı "mi" cümlede hangi ögeden sonra kullanılmışsa soru o ögeyi buldurmaya yöneliktir.

  • Çocuklar mı parkta oynuyor?  (soru özneyi buldurmaya yönelik)
  • Çocuklar parkta mı oynuyor? ( Dolaylı tümleci buldurmaya yönelik)
  • Çantacı Mustafa'yı dün mü çarşıda gördün? ( Zarf tümlecini buldurmaya yönelik)

Cevap Ver