Cümlenin Öğeleri Test Çöz

Cümlenin Öğeleri Test Çöz

Dil bilgisi konularından belki de en önemlilerden biri de cümlenin öğeleri konusudur. Her yıl KPSS, YGS, LYS, TEOG gibi sınavlarda banko bu konudan soru çıkmaktadır. Cümlenin öğeleri ile ilgili hazırladığımız test sorularını ister sitemizde çözebilirsiniz, isterseniz de bilgisayarınıza veya telefonunuza word belgesi olarak indirebilirsiniz. Cümlenin öğeleri ile ilgili konu testimizin birincisi aşağıda verilmiştir. Bu test gibi birçok cümlenin öğeleri test sorularını cemalaksoy.org sitesinden takip edebilirsiniz.

1.“Gemi” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne görevinde kullanılmıştır?                                                                           

A) Kıyaya yaklaşan gemiye herkes el salladı.                                 

B) Gemi öğleden sonra limana yanaştı.                                                  

C) Bandırma’ya gemi ile gitmeye karar verdim.                           

D) Geminin güvertesinde gitmek çok eğlenceli.                        

E) Ben de bu gemide olmak isterim.

                                                                                                                                                                   

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yalnızca özne ve

yüklemden oluşmuştur?

A) Yıllardır görüşemediğim arkadaşım beni ziyarete gelmiş.

B) Şu yemyeşil, güzelim vadi, bize yaşama sevinci veriyor.

C) Sabahleyin erkenden gelip beni yıldız Bahçesi’ne götürdü.

D) Kış mevsimi hakkında bütün bildiklerimizi inkar eden tatlı, masmavi bir göğün altında dolaşıyorduk.

E) Dershanenin kuruluşunun beşinci yıldönü-  mü nedeniyle düzenlenen tören güzeldi.

 

3.    Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz, cümlenin öznesi değildir?

A)Trafik kurallarını iyi öğrenmek  gerekir.

B)Bize ayıracak zamanı yokmuş.

C)Çocuklarla arası çok iyiydi.

D)Çocukluk ve ilk gençliğinde çok mutluydu.

E)Her ulusun kendine özgü bir mizah anlayışı vardır.

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde, ikileme cümlenin farlı bir öğesidir?

A) Gözleri üzüm üzümdü.

B) Küçük küçüktü elleri.

C) Islak ıslaktı yerler.

D) Saçma sapandı sözleri.

E) Düşündü kara kara.

 

5.“Ne, nasıl, nerde” sorularını  cevaplarını tümüyle içeren cümle aşağıdakilerden hangisidir?                                        

A) Bu uçsuz bucaksız gökyüzünde yıldızlar ışıl ışıl gülümsüyordu.     

B) Yağan yağmurun ardından etrafa mis gibi toprak kokusu yayıldı.

C) Eski şarkıları dinlerken geçmişi anıp hüzünlendi.

D) Saz çalmayı çocukluğumda kendi kendime öğrendim.

E) Köyde, dedemden kalan evde yazları otururuz.

   

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklemden önce gelen sözcüklerin tümü nesne görevindedir?

A) Bulunduğumuz yerden denizi rahatça görebiliyoruz.

B) Alandakiler az önce gelen misafirleri karşıla -dılar.

C) Çocukların türkü söylediklerini duydum.

D) Ayşe, çok çalışarak okulunu bitirdi.

E) Zaman, yürek acılarının en etkili ilacıdır.

 

7.  Aşağıdakilerin hangisi tek ögeli cümlelerdir?                        

A) Geniş omuzlu, orta boylu, güler yüzlü, esmer  bir adamdı.

B) İri, siyah gözleri  ışıl ışıl parlıyordu.

C) Güvercinler, gri parlak tüyleri, etrafı ürkekçe süzen gözleri ile çok sevimliydi.

D) Burası bütün gariplerin barınağıydı.

E) Sıcak bir günde yola çıkmıştık.

 

8."Kadıköy’deki eski evimize gittiğini söylüyordu annem son mektubunda."

Bu cümlenin ögelerinin sıralanışını aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zarf tümleci – dolaylı tümleç – yüklem – özne

B) Nesne – yüklem – özne – dolaylı tümleç

C) Zarf tümleci – nesne – yüklem – özne

D) Nesne – yüklem – özne – zarf tümleci  

E) Dolaylı tümleç – yüklem – özne – dolaylı tümleç

 

9.(l) Türk çeviri tarihinde kayda değer bir rol oyna- mış tercüme dergisinde bir çeviri yayımlandı.(ll) Çevirmeni, yeni şiirin önemli isimlerinden Orhan Veli’ydi. (lll) Bu şiir garip hareketinin kurucusun- nun kendi yazdıklarını anımsatıyordu.(V) Doğal olarak derginin bazı okurları kuşkulandı.(lV) Yok-sa Orhan Veli edebiyat dünyasıyla alay ediyor da kendi dizelerini adı pek duyulmamış bir Fransız şairin şiiri diye mi yayımlıyordu?

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlenin yüklemi, edilgen çatılıdır.

B) II. cümle; özne, dolaylı tümleç  ve yüklemden oluşmuştur.

C) III. cümle; özne, nesne ve yüklemden oluşmuş birleşik yapılı bir cümledir.

D) IV. cümle; öznesi belirtili ad tamlaması olan bir eylem cümlesidir.

E) V. cümlede, soru anlamı edatla sağlanmıştır.

 

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelerine ayırmada bir yanlışlık yapılmamıştır?

A) Deniz kenarındaki / teknelerden yolcular / birer birer / iniyorlardı.

B) Romanın kişileri eski / bir duyarlılığın simge-siydi.

C) Bin yıllık bu su / gür ağaçlı ormandan ovaya / akıyordu.

D) Hikayenin yazarı / hayat tecrübeleri / güçlü bir anlatımla / okuyucusuna / sunuyor.

E) Dolaptaki tozlu kitaplar / geçmişin / izlerini taşıyordu.

 

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne, sıfat tamlamasıdır?

A) Dere kenarındaki bahçesine derme çatma bir kulübe yapıldı.

B) Yeni diktiğimiz fidanlar bahar gelince aniden boy attı.

C) Romanda anlam yoğunluğu, açıklığı, anlaşılır-lığa engel değildir.

D) Bu müjdeli habere kim sevinmez?

E) Geleceğe yönelik güzel hayaller kuruyorum.

 

12."Yaşama sımsıkı sarılmak için o kadar çok nedenimiz var ki…"

   Bu cümledeki altı çizili bölüm hangi ögedir?

A) Özne                           C)  Nesne

B) Belirteç tümleci            D)  Dolaylı tümleç

E) Yüklem 

 

13."Gençlerin dilinde şimdi onun şiirleri var."

Bu cümlede bulunmayan öge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne                        C) Dolaylı tümleç

B) Nesne                      D)  Zarf tümleci

E) Yüklem

 

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tamlananı adıl olan ad tamlaması nesne görevindedir?

A) Bazılarının sözleri çok anlamlıydı.

B) Çoğunun annesi telaşlandı.

C) Kitaplarımın çoğunu arkadaşlarım aldı.

D) Aldığı yeni giysileri herkese gösterdi.

E) Hepinizin istediği iyi bir okul kazandırabilmek.

 

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vardır?

A) Onları gördüğümde yola çıkmak üzereydiler.

B) Yakın bir zamanda  beni görmek için gelecek.

C) Akşama doğru herkes iyice yorulmuştu.

D) Yarın Zeynep ve sen bizimle kalın.

E) Bu denize yakın kentte sanki zaman durmuş.

 

16.“Bugüne kadar okuduğum kitapların hepsi——.” cümlesinde aşağıdakilerin hangisi ile tamamlanırsa cümlenin öge sayısı en az olur?

A) Beni ayrı ayrı etkilemişti.

B) Yazarın dünyasını ortaya koyuyordu.

C) Farklı kapılar açtı önümde.

D) Bir ölçüde toplumsal sorunlara değiniyordu.

E) Birbirinin kopyası sayılacak şeylerdi.

İNDİR

Cevap Ver