Cümlenin Öğeleri Uygulama ve Örnekleri, Test Soruları

       Cümlenin Öğeleri Uygulama ve Örnekleri, Test Soruları

Cümlenin öğeleri ile ilgili hazırladığımız uygulama örneklerini aşağıya yazdık. Cümlenin öğeleri ile ilgili doğru,yanlış, boşluk doldurma, cümlede vurgulanan öğelerin bulunması, eşleştirme sorularını çözebilirsiniz.        

 

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki cümlelerin öğelerine ayırmalarının  doğru/yanlış olduğunu belirtiniz.

  Bu tarihi konak / Dünyada / benzeri olmayan, tatlı bir sohbet yeriydi.          (D)   ( Y)                      

  Eylülün bu kapalı ve serin gününde /  bahçenin bütün ağaçları / durgundu.      (D)   ( Y)                                              

  Yazın dünyamızın tanınmış kalemleri / bu fuarda okurlarla / bulaşacak .              (D)   ( Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ETKİNLİK 2                                                                                                                                                                                                    

1) Küçük bir dere köyün ortasından geçip sık selvilerin arasında kayboluyordu.

 2) Bu ovalar yılın dört mevsimi yeşilliğini hiç kaybetmez.

3)  Şeftali Ağaçlarının etrafa yaydığı bu güzel koku hepimizi  büyülemişti.

4)  Şimdi yerinde kat kat apartmanlar yükselen o eski evde ben tek başıma yaşıyordum.                                   

5)  Yazar,son romanını  bir sahil kasabasında, bir yılda kaleme almış.                                                                     

6)  Okumak, insanın düş ve düşünce dünyasının önemli bir kapısıdır.                                                   

Yukarıdaki cümlelerin öğelerini bulup öğelerinin sıralanışını aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.                                                                                                             

1)…………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………………………

4)…………………………………………………………………………………………

5)…………………………………………………………………………………………                                                                    

ETKİNLİK 3         

Aşağıdaki cümlelerde vurgulanan öğeleri bularak  boş bırakılan yerlere yazınız.                                         

Köyün çocukları, şırıl şırıl akan derenin kenarında  oynuyordu.  ………………………….                                           

Teyzemler de bizi bu yaz bizi köylerine davet etti.                        ……………………………               

Yarın mı yapılacak geçen ay iptal edilen maç ?                            ………………………………

                                                                                                                                                                                                                      ETKİNLİK 4

 Aşağıda verilenleri karşılarındaki ile eşleştiriniz.                                                                                                                       

1)Nereye ?                                                   A)Zarf Tümleci

2)Kiminle?                                                   B)Özne

3)Kim?                                                        C)Belirtili Nesne

4)Ne zaman ?                                              D)İlgeç Tümleci

5)Neyi?                                                       E)Dolaylı Tümleç                                                                                                                                        

Cevap Ver