Cümlenin Yapısı Konu Testi Çöz-2

Cümlenin Yapısı Konu Testi Çöz-2

Cümle bilgisi konusuyla ilgili hazırladığımız test soruları ve cevaplarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Cümlenin yapısı dendiğinde aklımıza basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümle gelmektedir. Cümle bilgisinin en teknik konusu olan cümlenin yapısıyla ilgili her yıl YGS, TEOG, KPSS, LYS gibi birçok önemli sınavda soru sorulmaktadır. Hazırladığımız test sorularını ister sitemizde onliene olarak çözebilir, isterseniz de yazının altında bulunan PDF olarak indir yazısına tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

 

1) Aşağıdaki dizelerden hangisi yapısına göre ötekilerden farklıdır ?

A) Coşkun sular gibi akıp durulma

B) Kuru gazel gibi esip savrulma

C) Nerde güzel görsen ona çevrilme

D) Niye hiç benim sılam görünmez

E) Aramızda yıkılası dağlar var

2) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre basit, söz dizimine göre kurallı bir eylem cümlesidir?

A) Öğretmen ilk günden kavga etmemize çok kızdı.

B) Derenin soğuk sularında serinledik öğleye doğru.

C) Her sorduğumuz soruyu biliyordu küçük yaramaz.

D) Öğrenciler, bilim fuarındaki kitapları ilgiyle inceledi.

E) İş yerinde iki kişi daha bu konuda bilgi sahibiydi.

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerin dizilişi yönünden devrik bir cümledir?

A) Öğleyin dışarıda hafif bir şeyler yiyelim.

B) Küçükken masal kitabı okumak hoşumuza giderdi.

C) Tedavisinin kontrolü için onu hastaneye çağırdılar.

D) Akşam serinliğinde yürümek rahatlatmıştı.

E) Hava kirliliği büyük kentlerin en önemli sorunudur.

4) Aşağıdaki ikili dizelerden hangisi bitmemiş bir cümle durumundadır?

A) Tekrar yaşayacağımız ümitli sabahları

    Bulacağız dünyanın o en güzel yerini

B) Varmak istediğin uzak limana

    Gemiler beni almadan kalkıyor

C) Sivas yollarında geceleri

     Katar katar kağnılar gider

D) İpek gibi yağan karın altında

     Bazen bir sevinç bazen bir keder

E) Altın bir oyun gibi eserdi

    Altın tüylerinden mevsimin rüzgarı

5) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır?

A) Son pişmanlık fayda vermez

B) Bugünün işini yarına bırakma

C) Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır

D) Lafta peynir gemisi yürümez

E) İki at bir kazığa bağlanmaz.

Bu taş yolu takip ederek tepeye ulaştığınızda, sizi eşsiz bir manzara karşılıyor.

6) Bu cümlenin nitelikleri aşağıdakilerden doğru olarak verilmiştir?

A) Kurallı-olumsuz-birleşik-eylem cümlesi

B) Devrik-olumlu-basit-ad cümlesi

C) Kurallı-olumlu-birleşik-eylem cümlesi

D) Devrik-olumsuz-basit-eylem cümlesi

E) Kurallı-olumlu-birleşik-ad cümlesi

7) Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre ötekilerden farklıdır ?

A) Aklımıza bir çözüm yolu gelmedi.

B) Bu saatte beklediğiniz otobüs geçmez.

C) Sizi de aramızda görmek isteriz.

D) Komşumuzda da elektrikler yoktu.

E) Bulduğunuz çözüm pek akıllıca değil.

Efteni Gölü ve bataklıklar ne yazık ki yok edilmiş. Ne yaban hayvanı kalmış, ne kuşlar ne su basar ormanı, ne bataklıklar. Son yıllarda göl, yaban hayatı koruma sahası ve kuş cenneti ilan edildi ve tekrar genişletme çalışmaları yapılmaya başlandı. Ayakta kalabilen küçük sulak orman alanlarında evcil canlılar yaşıyor artık. Geyiklerin yerini onlar almış.

8) Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) ad cümlesi      B) eylem cümlesi      C) birleşik cümle     D) devrik cümle      E) bağlı cümle

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik, nesne görevindedir ?

A) Ünlü şair, ilk şiirlerini yayımlamaya karar verdi.

B) Birçok sanatçı yazarlığa şairle başladığını söyler.

C) Romancıya kitap imzalatırken birkaç soru sordum.

D) Bir kitabı karıştırmak insanın yorgunluğunu alır.

E) Kitaplarımı gözden geçirip yeniden yayımlayacağım .

Salı günü toplantıya girmeden önce konuştuğumuz konuyu bu hafta okulda arkadaşlarla da tartışıp bu konudaki kararımı vereceğim.

10) Bu parçada kaç yan cümlecik vardır ?

A) 1                  B)  2                     C)  3                    D)  4                     E)  5   

11) Aşağıdaki cümlelerden hangisi şekil yönünden olumsuz olduğu halde anlamca olumludur?

A) Köyün geçim kaynağı sadece balıkçılık değil.

B) Bahçenin kapısı boyalı değil.

C) Onun aradığı kitap burada değil.

D) O da bu türden şiirler yazmamış değil.

E) Yavuz’un  odası yine temiz değil.

Ahmet amca mahallemizde herkesin saygı duyduğu bir inşadır.

12) Bu cümlenin devrik, olumsuz ve soru şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Amca,  mahallemizde herkesin saygı duyduğu bir insan değil midir?

B) Mahallemizde herkesin saygı duyduğu bir insan değil midir Ahmet amca ?

C) Ahmet amca mahallemizde herkesin saygı duyduğu   bir insan mıdır ?

D) Ahmet amca mıdır mahallemizde herkesin saygı duyduğu insan ?

E) Mahallemizde herkesin saygı duyduğu bir insan mıdır Ahmet amca?

Bu Testi PDF Olarak İndir

Cevap Ver