Dadaloğlu Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Dadaloğlu Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Yaşamı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız Dadaloğlu’nun şiirleri yazılı kaynaklar aracılığıyla değil, sözlü gelenek sayesinde bugüne ulaşmıştır. Asıl adı Veli olan ve Türkmen- Avşar aşıklarının önde gelenlerinden biri olan Dadaloğlu, Kul Mustafa mahlasını da kullanan Aşık Musa’nın oğludur. Az da olsa eğitim almıştır. Daha çok Gavurdağı  ve Ahır Dağı yörelerinde yaşadı.  Çukurova’yı , Torosları, Orta Anadolu’yu dolaştı. Şiirlerinde göçerlik koşullarını , döneminde Orta Anadolu ‘da hüküm sren aşiret kavgaları ve aşiretlerin Osmanlı Devleti ile savaşlarını duru ve yalın bir dille yansıttı. Dili Anadolu Türkmen boylarının kullandığı halk Türkçesiydi. Dadaloğlu Anadolu’nun halk şiiri geleneğine damgasını vurmuş en önemli sanatçılardan biri olmuştur.

Dadaloğlu, asıl ününü kavga türkülüleri ile yaptı ama duygu ve aşk konularını da aynı başarıyla işledi. Yüz kadar şiiri sözlü kaynaklardan derlenerek günümüze ulaştı. Kent yaşamından kaldığı için şiirlerinde hep göçerlik ortamını yansıttı. Diğer yandan yine kentte bulunmayışı nedeniyle çağdaşı halk ozanlarında sık rastlanan divan şiirine yakınlık onda hiç görülmez. Karacaoğlan’ın aşk ve doğa şiirlerinde ki üstün yeteneği ile Köroğlu’nun yiğit ve kavgacı anlatımını birleştirir.cemalaksoy.org

Cevap Ver