Da/De Ekinin Yazımı

Da/De Ekinin Yazımı

Türkçe yazım kurallarından da/de ekinin yazımı ile ilgili şunları söyleyebiliriz:

Dil bilgisinde görev bakımından iki tane da/de eki vardır. Bu eklerden biri bağlaç görevindedir; diğeri ise hal(durum) eki olan da/de (ta/te)’dir.

  • Bağlaç olan da/de ayrı yazılır, cümleden çıkarıldığında anlam daralabilir ama bozulmaz.

Örneğin;

Sen de gelecekmişsin. ( Sen geleceksin.)

Bu olayı duyduğumda senin gibi ben de kötü oldum. (Bu olayı duyduğumda senin gibi ben kötü oldum.)

  • Hal eki olan da/de bitişik yazılır, cümleden çıkarıldığında anlam bozulur. Cümleye “bulunan, olan” anlamı katar. Hal eki olan da/de ünsüz uyumuna göre sertleşerek ta/te olabilir.

Örneğin;  Misafirler evde beni bekliyor.

Sokakta oynayan çocuklar bir anda dağıldılar.

Cevap Ver