Dante Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Dante Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri (1265-1321)

İtalyan edebiyatının önemli temsilcilerinden olan Dante hakkında hazırladığımız ders notunu cemal aksoy. net sitesinden takip edebilirsiniz. Hazırladığımız ders notu sayesinde Dante hakkında bilgi sahibi olacak, Dante’un hayatı ve eserlerini tanımış olacaksınız. Dante kimdir sorusuna cevap bulabilmek için cemal aksoy.net sitesini takip ediniz.cemalaksoy.org

 

Rönesansı hazırlayan sanatçıların başında gelir. İtalya’nın önde gelen aşk şairlerinden biri olarak üne kavuşan sanatçı, ilk olarak “Yeni Hayat” adlı yapıtını yazar. Yapıt, sanatçının şiirlerini ve bu şiirlerin hangi sebeplerle yazıldığına dair açıklamalarını ve şiirlerin yapısal çözümlemelerini içeren bir düzyazı-şiir çalışmasıdır. Sonraları yoğun felsefe çalışmalarına başlar; felsefi konularda şiirler yazmayı sürdürür. Bir ara bütün: İtalya’yı kapsayan gezilere çıkar. ”Belagat” ve “Şölen” adlı yapıtlarını kaleme alır. Bu yapıtlardan iki, dil ve şiir üzerine görüşlerini; ikincisi ise felsefe üzerine düşüncelerini ve felsefi bir bakış açısıyla şiirlerine ilişkin yorumlarını içerir.

Sanatçı otuz beş yaşına kadar, günah-sevap kaygısı taşımadan yaşar. Otuz beş yaşındayken Papa, herkese “Kiliseye dön!” çağrısı yapar. Ünlü sanatçı bu davete uyar ve mistik bir yaşama döner. Bundan sonra , sanatçıya asıl ününü kazandıran “İlahi Komedya”yı yazar. Edebiyatımızda “otuz beş yaş “şiiriyle ün kazanmış Cahit Sıtkı da yine bu şiirinde, otuz beş yaşına gelince Dante’nin Ömrü yetmiş yaş olarak kabul eden görüşünden hareketle : “yaş otuz beş! Yolun yarısı eder/Dante gibi ortasındayız ömrün”diyerek yaşamla yüzleşir, ölümü ve ahireti hatırlar.

Eserleri :

 İlahi Komedya : Teolojik ve felsefi konuları içerir. Destan tarzında yazıldığından yapay destan olarak kabul edilir. Sanatçının; Cehennem, Araf ve Cennet’e yaptığı hayali bir seyahatin öyküsüdür.

Yeni Hayat: Şiir ve Şiir yorumları

Belagat, Şölen: Dil, şiir ve felsefeyle ilgili düşüncelerini içerir.

Cevap Ver