Deneme Türünün Özellikleri

Deneme Türünün Özellikleri

 • Deneme, bir düşünce yazısıdır ve öğretici bir metindir. Ancak makalede olduğu gibi kanıtlama, iddia etme ve okuyucuyu inandırma yoktur. Deneme yazarı olay ve düşünceler hakkında kendi görüşünü açıklar ve böylece okuyucuyu yönlendirir, ona yeni bir bakış kazandırır.
 • Konu seçimi serbesttir, her konuda deneme yazılabilir.
 • Denemede “ben merkezli” bir yaklaşım vardır. Yazar, ele aldığı konuyu “bence, bana göre” derecesine aktarır.
 • Deneme türünde yazar, kendine özgü duygu ve düşüncelerini, güçlü dünya görüşü ve bakış açısındaki çeşitliliği ile üslubundaki etkileyiciliği ve canlılığı titiz bir işçilikle örerek okuyucuya aktarır.
 • Yazar deneyim ve birikimiyle okuyucuya zevk verir.
 • Denemede içten, samimi ve akıcı bir üslup kullanılır.
 • Her yönüyle özgün bir tür olan deneme bu anlamda makaleden olduğu gibi fıkra, eleştiri ve anı türlerinden de kesin çizgilerle ayrılır.
 • Deneme yazarı, denemenin sonucunu okuyucu için açık bırakır; okuyucunun daha ileri düzeyde düşünmesini sağlar.cemalaksoy.org
 • Deneme yazarı, samimi üslubu, sunduğu farklı bakış açıları ve deneyimleriyle insanı merkez alarak okuyuculara yeni kapılar aralar.
 • Deneme yazarı sürekli bir arayış ve yoklayış içindedir.cemalaksoy.org
 • İnsanla ilgili yaklaşımları ve düşünceleri kendi anlayış ve zevklerinin çemberinden geçirir, kendi “ben” inden nasıl görüyorsa öyle aktarır.
 • Deneme yazarı gözlem ve deneyimlerini içten bir üslupla, kendisiyle konuşuyormuş gibi anlatır.
 • Deneme yazarı kalıplaşmış düşünce ve ifadelerden kaçınır, sürekli  yeni yaklaşımların peşindedir.cemalaksoy.org
 • Denemelerde açık, duru, akıcı, yalın ve estetik bir dil kullanılır.
 • Dil, göndergesel ve heyecana bağlı işlevlerde kullanılır.
 • Açıklayıcı anlatımla birlikte yeri geldikçe öyküleyici, tanımlayıcı, betimleyici anlatım türlerine de yer verilebilir.