Dil Anlatım 9. Sınıf Cevapları Ada Yayınları Sayfa 42

Dil Anlatım 9. Sınıf Cevapları Ada Yayınları Sayfa 42

1)a)”Tanrı’nın Medhi Altında” adlı metinde “hamdederim, rahmet, hayır ummak, sena etmek, Allah’tan yardım dilemek” gibi kavramlar İslam kültürünün etkisini yansıtmaktadır.

b)tübsiz:dipsiz: Kelime başındaki sert ünsüz yumuşamıştır. (t/d) Kelime içindeki yumuşak ünsüz ise sertleşmiştir.(b/p)İlk hecedeki ünlü daralmıştır.(ü/i)Ünsüz uyumu görülmez.

Tüştüm:düştüm: Kelime başındaki ünsüz yumuşamıştır.(t/d)

Yerge:yere: Yönelme durum eki olan “-ge,/-ga” ekindeki –g- sesi günümüzde düşmüştür.cemalaksoy.org

Yalğuz:yalnız: Kelime ortasında –ğ- sesi n-ye dönüşmüştür. Son hecedeki ünlü ise daralmıştır. Küçük ünlü uyumu henüz yerleşmemiştir.

c)Kavil: sözleşme, anlaşma

Halk söyleyişleri: kara gözlüm, çetin dert, ayrılık derdi, has bahçe, güller sokunmak, haberini almak, dolanıp gelmek

ç)Şarkı adlı metinde günümüzde kullanılmayan sözcük yoktur.

9 Sınıf Dil Anlatım Kitabı Cevapları Ada Yayıncılık Sayfa 43-44-45 İçin Tıklayınız.

Cevap Ver