Dil Anlatım 9. Sınıf Cevapları Ada Yayınları Sayfa 46

Dil Anlatım 9. Sınıf Cevapları Ada Yayınları Sayfa 46

Anlama Yorumlama

1)Yeryüzünde yaşayan milletler birbirleriyle tarih boyunca kültürel, siyasi, ekonomik ve dini yönlerden etkileşim halinde oldukları için her dil tarihi bir süreç geçirir.

2)Türk Dil Kurumu dilimize giren yabancı kavramlara Türkçe karşılık bulmak, Türkçenin söz varlığını çeşitli iletişim araçları yoluyla tanıtmak, topluma dil bilgisi ve yazım kuralları konusunda  öncülük etmek gibi görevleri yerine getirmektedir.

Değerlendirme Cevapları

1)YDDD

3)E

4)E

Araştırma

2)Ek Fiil: Ek fiil olarak adlandırılan ekler “-idi, -imiş, -ise, -dir” ekleridir. Bu eklerin iki temel görevi vardır:

İsim görevindeki kelimelerin yüklem olmasını sağlar.cemalaksoy.org

Fiil çekimlerinde zaman eklerinden sonra gelerek basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil haline getirir.

9 Sınıf Dil Anlatım Kitabı Cevapları Sayfa 47-48 İçin Tıklayınız.

Cevap Ver