Dil-Kültür İlişkisi Maddeler Halinde

Dil-Kültür İlişkisi Maddeler Halinde

Kültür, bir toplumun tarihi gelişim sürecinde oluşturduğu maddi ve manevi değerlerdir. Dil, kültürün taşıyıcıdır; dil olmadan kültür oluşmaz. Kültürün temelini dil oluşturur; çünkü dil, kültür olarak kabul ettiğimiz birçok ögenin oluşmasını sağladığı gibi birçoğunun da taşıyıcısı durumundadır.

Dil ve kültür arasındaki etkileşimi şöyle sıralayabiliriz:

  • İnsanoğlunun yaptığı buluşlar, keşifler, yaşadığı olaylar, ona belli bir birikim sağlar, kazanılan bu birikim dile de yansır, dili zenginleştirip geliştirir.
  • Dil, kültürün zenginleşmesine katkıda bulunur, çünkü insanlığın dille oluşturduğu birçok kültürel değer vardır. Örneğin türkü, masal, halk hikayeleri ve efsane gibi folklorik ürünler, kültürel değerler dille yaratılmıştır.
  • Dil, kültürel değerlerin birçoğunu kayıt altına alır, bunların korunmasını sağlar.
  • Her toplumun kültürel birikimi, dil aracılığı ile yeni kuşaklara aktarılır. Yani dilin, kültürün taşıyıcısı olma gibi önemli bir görevi vardır. Milletlerin kültürel değerleri arasında en ön sıralarda olan müzik, sanat, edebiyat, tarih gibi türler dil yoluyla aktarılabilmektedir. O halde dilin, kuşakları birbirine bağlayan, millet olma bilincini sürekli kılan bir yanı vardır.
  • Bir duygunun ya da düşüncenin tam olarak anlatılabilmesi dilin kullanım gücüne ve zenginliğine bağlıdır, bir toplumun bilim ve sanatta gelişebilmesi, dilinin gelişmesiyle mümkün olur. Bu yüzden de gelişmiş bir dile sahip olan toplumların kültürü de gelişmiştir.
  • Bir toplumun manevi değerleri dil vasıtasıyla oluşur. Soyut olan bu değerler, ancak dille ortaya konur ve somutlaşır, yine dil aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılır.