Dil ve Anlatım 9 Sınıf Ders Kitabı Cevapları Ada Yayıncılık Sayfa 53

Dil ve Anlatım 9 Sınıf Ders Kitabı Cevapları Ada Yayıncılık Sayfa 53

4.Etkinlik

Ses Olayı

Örnek kelime

Ses olayının nedeni

Ünsüz Yumuşaması

Sayıkladığım, sevinci, eşiğinde, topladığın, kurdun

“p, ç, t, k” sert ünsüzleri biten kelimelere ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde bu seslerin “ b, c, d, g, ğ” ye dönüşmesi.

Ünsüz Benzeşmesi

Serptin, dağıttın

Sert ünsüzle biten kelimelere gelen ve yumuşak ünlü başlayan eklerin ilk seslerinde sertleşme olması.

Kaynaştırma Ünsüzü

Gecelerinde, susmayan, parıltısı …

Ünlü ile biten bir kelimeye ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde iki ünlü arasına “y, ş, s, n” ünsüzlerinden birinin girmesi.

Dil ve Anlatım 9 Sınıf Ders Kitabı Cevapları Ada Yayınları Sayfa 54

2 YORUMLAR

Cevap Ver