Dilin, İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

Dilin, İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

9.sınıf Türk edebiyatı ders notlarıcemalaksoy.org sitesinden takip edebilirsiniz. Lise 1 Türk edebiyatı ders notlarının tamamını sitemizden takip edebilirsiniz. Dil nedir, dilin insan hayatındaki yeri ve önemi gibi konu başlıklarına ait 9. Sınıf Türk edebiyatı konu anlatımlarını sitemizde bulabilirsiniz.

Dil, insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle yaptıkları anlaşmadır.

Daha geniş anlamıyla dil; insanlar arasındaki iletişimi sağlayan, kendine özgü kuralları olan, ne zaman ortaya çıktığı bilinmeyen, gelişmelere açık, canlı, seslerden oluşan kurumdur.

İnsanlar yalnızca duygu ve düşüncelerini değil; gelenek, görenek ve kültürlerini de dille aktarırlar. Bu açıdan dil, toplumsal birikimin gelişmesinde bir kanal görevi yapmaktadır.cemalaksoy.org

Asırlar boyunca dil, her türlü toplumsal olayın aktarımında ana unsur olmuştur. Örneğin, dil olmasaydı bundan yüzyıllar önceki geleneklerimiz hakkında bilgimiz olmazdı. Bu gelenekler sözlü gelenek vasıtasıyla ve dille bize kadar ulaşır.

İnsan ve toplum hayatında dilin önemini şöyle sıralayabiliriz:

Toplumların gelişmesinde ana unsur dildir.

Kültürel mirasın taşıyıcısı dildir.

Toplumlardaki gelişmeler ve dildeki gelişmeler karşılıklı olarak birbirini etkiler.

Toplumları millete dönüştüren unsur dildir.

Dil, milletin tarihi hakkında bilgi verir.

 

Dilini kaybeden milletler, zaman içerisinde yok olmaya mahkumdur. Bir milleti bir arada tutan esas unsur dildir. Geçmişimizden bugüne kadar tüm tarihi hafızamız dilimizde gizlidir. Dil; geçmişin koruyucusu, geleceğin ise anahtarıdır.

Cevap Ver