Dillerin Sınıflandırılması ve Dünya Dilleri Konu Test Soruları Çöz

Dillerin Sınıflandırılması ve Dünya Dilleri Konu Test Soruları Çöz

Türk dili ve edebiyatı 9 ders müfredatına göre hazırladığımız konu testlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazımızda dillerin sınıflandırılması, yapı ve köken bakımından dünya dilleriyle ilgili konu testimizi hazırladık. Test sorularımızı itina ile hazırlayarak sizlere sunduk. Daha fazla 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı konu testleri için cemalaksoy.org sitesini takip ediniz.

 

1)Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile oluşturur.

Aşağıdakilerden hangisi bir dil ailesi değildir?

A)Hint-Avrupa Dilleri

B) Bantu Dilleri

C) Slav Dilleri

D) Çin-Tibet Dilleri

E) Hami-Sami Dilleri

2) Aşağıdakilerden hangisi dillerin sınıflandırılmasının iki ana ölçütü olmuştur?

A)Yapı-köken

B) Coğrafya-tarih

C) Din-ırk

D) Millet-alfabe

E) Kıta-köken

3) I. Yeni sözcükler türetmek için ekler kullanılır.

    II. Sözcük köklerinde değişim gözlenmez.

   III. Sözcük köklerinde asıl olan ünsüzlerdir.

   IV. Çekim ekleri sözcüğün cümle içindeki yerini ve görevini belirler.

   V. Sözcük cümle içinde kullanıldığı yere göre anlam kazanır.

Yukarıdaki özelliklerden hangi ikisi “eklemeli diller”e ait değildir?

A)I. ve II.      B) II. Ve III.   C) III. Ve IV.  D) III. Ve V.   E) IV. Ve V.

4) Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)Türkçe, Ural-Altay dil ailesine mensuptur.

B) Türkçe, yapı bakımından sondan eklemeli bir dildir.

C) Türkçede kelimelerin önüne gelen ekler bulunmaz.

D) Türkçede sözcükler hem yapım eki hem çekim eki alabilir.

E) Türkçede sözcükler ek aldığında köklerinde değişmeler görülür.

5)Türkçe yapı bakımından aşağıdaki dillerden hangisiyle benzeşir?

A) İngilizce

B) Fince

C) Farsça

D) Çince

E) Arapça

6) Tek heceli dillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sözcük türetilirken kökte değişim meydana gelmez.

B) Çekim ekleri yoktur.

C) Vurgu ve tonlama önemlidir.

D) Sözcük, diğer sözcüklerle kullanılışına göre anlam değiştirir.

E) Sözcükler daima kök durumundadır.

7) I. İngilizce

   II. Çince

   III. Hintçe

   IV. Tibetçe

   V. Almanca

Yukarıdaki dillerden hangi ikisi farklı coğrafyalarda olmasına rağmen aynı dil ailesinde yer almaktadır?

A)I ve II.       B) I ve III.     C) II ve IV.    D) III ve IV.   E) IV ve V.

8) Aşağıdakilerden hangisi farklı bir dil ailesine mensuptur?

A)Fince         B) Macarca    C) Korece      D) Türkçe      E) Farsça

9) ………….dillerde sözcük çekimlenirken ve yeni kelime türetilirken sözcük kökleri değişir, tanınmayacak hale gelebilir. Ekler sözcüğün önüne, ortasına ve sonuna getirilebilir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Tek heceli  B) Eklemeli     C) Çekimli      D) Bitişken     E) Ayrımlı

10) Dünya dilleri köken bakımından sınıflandırılırken aşağıdakilerden hangisi esas alınmıştır?

A)Aynı coğrafyada konuşulmaları

B) Aynı ırktan insanların konuşması

C) Aynı tarihi birliktelikleri olan insanların konuşması

D) Benzer ses ve gramer kurallarının olması

E) Konuşulan ulusların kültürlerinin benzer olması

11) Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A)Çince: Tek heceli / Çin-Tibet dil ailesi

B) Arapça: Çekimli/ Hami-Sami dil ailesi

C) Fince: Tek heceli/ Bantu dil ailesi

D) Türkçe: Eklemeli/ Ural-Altay dil ailesi

E) Almanca: Çekimli/ Hint-Avrupa dil ailesi

12) Ural-Altay dillerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)Ünlü uyumu vardır.

B) Ön eklerle sözcük türetilir.

C) Çekim ekleri, yapım eki almış sözcüklere getirilemez.

D) Sözcük türetilirken kökte değişim meydana gelir.

E) Tamlamalarda asıl unsur önce gelir.

9 YORUMLAR

Cevap Ver