Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri Nelerdir?

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri Nelerdir?

Divan edebiyatı nazım şekillerini (biçimlerini) birim değerlerine (nazım birimi) göre gruplandırabiliriz.

  • Nazım birimi beyit olanlar: gazel, kaside, mesnevi, kıt'a, müstezat
  • Nazım birimi dörtlük olanlar: rubai, tuyuğ
  • Nazım birimi bent olanlar: şarkı, murabba, muhammes, terkibibent, terciibent…

Cevap Ver