Divan Edebiyatında Sade Nesir Örneği

Divan Edebiyatında Sade Nesir Örneği

Müzekkin- Nüfûs

XV. Yüzyılda yaşamış bir mutasavvıf olan Eşrefoğlu Rumi, Eşrefiye tarikatının kurucusudur. Bu eserinde din ve tasavvuf konusu ele almış, dünyanın geçiciliği üzerinde durmuştur.cemalaksoy.org

"Ola kim, ben dünyayı sevmezin dırsın . İmdi iyi-çarem ya niçin gayrı nesneye talip olmazsın? Veya gayrı nesnenin talebinde olmazsın? Ve gece gündüz onun endişesinde olmazsın? Pes malumdur kim seversin ya sevilmeyen istenilir mi? Ya saklanılır mı? Ya kimselere koyulur mı? Mühürlenir mi? Fakir gelip Allah için isteyecek” nesnem yoktur”. Denilir mi? Yalan söylenilür mi? Dut ki sen bunda sevmezin diyesin, hüccet getiresin. Had hoc kullarının gönlüne nazar iden. Sureta hüccetine nazar itmez. Amma bizim maksudumuz hüccet degül belki aşıklara bir nasihat idüp hal niteliğin bildirmektir."cemalaksoy.org

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir