Dünyada Olay Hikayesinin Kurucusu Kimdir?

Dünyada Olay Hikayesinin Kurucusu Kimdir?

Hikaye; olay hikayesi, durum hikayesi ve bireyi anlatan modern hikaye olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Olay hikayesi klasik hikaye olarak da bilinmektedir.

Klasik (vak'a) hikayesinin Dünyada ilk temsilcisi Fransız yazar Guy De Mauppassant'tır. Belli bir olay etrafında gelişir.Hikayede önemli olan olaydır. Okuyucunun her şey yorumlamasına izin verilmez. Çünkü hikayedeki olay, mantıkli bir seyir halinde gelişir.

Cevap Ver