Durum (Kesit) Hikayesinin Türk ve Dünya Edebiyatındaki Temsilcileri

Durum (Kesit) Hikayesinin Türk ve Dünya Edebiyatındaki Temsilcileri

Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları anlatan yazılara hikaye denir. Hikaye; olay, durum ve bireyin iç dünyasını anlatan hikaye olmak üzere üçe ayrılır. Durum hikayesinde olaydan çok yaşamın belirli bir zaman dilimi üzerinde durulur. Serim, düğüm, çözüm bölümleri yoktur.

Durum Hikayesinin Dünya Edebiyatındaki Temsilcisi Kimdir?

Rus yazar A.Çehov, durum hikayesinin kurucusu ve en önemli temsilcisidir. Çehov tarzı hikaye olarak da bilinmektedir.

Durum Hikayesinin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri Kimlerdir?

Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esandal durum hikayesinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerindendir.

Cevap Ver