Ece Ayhan Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ece Ayhan Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Yeni motifler, karanlık çağrışım atkılarıyla ördüğü şiirleri; onu, İkinci Yeni akımının en çok sözü edilen  şairlerinden biri haline getirmiştir.1960’lı yılların başından itibaren yenilikçi ve genç şair kuşaklarını, özellikle“Devlet ve Tabiat”adlı kitabıyla, derin  bir  biçimde etkilemiştir. İlk şiir kitabı olan“Kınar Hanımın Denizleri”nde kendine özgü tonu daha belirgindir.(cemalaksoy.org) Bu tonun öğeleri, dünyada karanlık bir bakış açısı; aklın sınırlarını zorlayan ve sürrealizmi çağrıştıran bir kurgu; tarihe, coğrafyaya, sokak yaşantısına, ekonomiye göndermeler; ölüm ve arzu iç içeriğiyle örülmüş bir lirizmdir. “Bakışsız Bir Kedi Kara”adlı yapıtı Türk edebiyatında düz yazı şiirinin örneklerindendir. Kitabın genelinde görülen özellik, cümle yapısının ve Türkçenin yapısal özelliklerinin bozulmasıdır.cemalaksoy.org

Eserleri

Şiir: Kınar Hanımın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara, Ortodoksluklar, Devlet ve Tabiat, Yort Savul, Zambaklı Padişah, Çok Eki Adıyladır

Cevap Ver