Edebi Dönem ve Zihniyet İlişkisi

Edebi Dönem ve Zihniyet İlişkisi

Zihniyet, bir toplumda belli bir dönemde hakim olan sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik, askeri anlayışların birlikteliğidir. Bu birliktelik, belirli ana hatlar oluşturur ve yaşanan dönemi diğer dönemlerden farklı kılar, ayırır.cemalaksoy.org

Her alana olduğu gibi, edebiyata da zihniyetin etkileri söz konusudur. Şair ve yazarlar bulundukları devrin sosyal, siyasal ,kültürel, ekonomik, askeri koşullarından etkilenerek edebi ürünler verir.

Edebiyat tarihçileri şair ve yazarların etkilendiği zihniyetleri inceler ve farklılıklardan dolayı dönemler arasında ayrımlar yapar. Zihniyete bağlı olarak bir ulusun edebi tarihini dönemlere ayırır.

Zihniyet, göçebe bir yaşam süren Budist Türklerde, İslam etkisinde yaşamlarını sürdüren Türklerde ve Batı tesirindeki Türk toplumunda hep birbirinden farklıdır.

İslam öncesi dönem kahramanlık, savaş, kavimlerin yaşayışı; İslam etkisindeki dönem dini konular; Batı tesirindeki dönem hürriyet, adalet, hukuk, çağdaşlaşma, aklın ve bireyin dünyayla ilişkisi gibi ve kavramlarla doludur.

Tüm bunlar gösterir ki edebi ürünlere bakarak bir devrin zihniyeti hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Aynı şekilde zihniyeti inceleyerek, edebiyatı dönemler açısından değerlendirebiliriz. 

Cevap Ver