Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi Konu Test Soruları Çöz

Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi Konu Test Soruları Çöz

Türk dili ve edebiyatı 9.sınıf test sorularını paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisine dönük test sorularını hazırladık. Hazırladığımız konu testlerinin cevap anahtarına cemalaksoy.org sitesinin yorum bölümünden yazarak ulaşabilrsiniz.

 

1)Halide Edip Adıvar  Sinekli Bakkal’da Türk toplumunun yaşadığı değişimi, Doğu kültürüyle yetişmiş insanlarla Batı kültürüyle yetişmiş insanların çatışmasını, bozulan insani ilişkileri gözler önüne serer.

Buna göre Sinekli Bakkal aşağıdaki bilimlerden hangisine daha çok kaynaklık eder?

A)Psikoloji

B) Sosyoloji

C) Felsefe

D) Ekonomi

E) Coğrafya

2)Aşağıdakilerden hangisinde edebi eserlerle ilgili olarak bir bilgi yanlışı vardır?

A)Edebi eserlerde gerçekler sanatçının kişisel yorumuyla değişerek yansır.

B) Edebi eserlerde, insanlarda estetik haz uyandırmak amaçlanır.

C) Edebi eserlerde anlaşılırlık amaçlandığından sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır.

D) Edebi eserler insan ruhunun güzelliğe duyduğu ilginin ifadesidir.

E) Edebi eserlerin en temel özelliği, kurmacaya dayanmasıdır.

Sanat ile bilimin özelliklerinin gösterildiği tabloda numaralanmış yerlerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

 

Özellik

Sanat

Bilim

I.

Kendine özgü terimler kullanılır.

 

X

II.

İmgesel anlatım öne çıkar.

X

 

III.

Güzelliğe ulaşmayı ilke edinir.

X

 

IV.

Akıl yürütmeye dayanır.

 

X

V.

Gerçeği anlama, doğrulama amacındadır.

X

 

A)I.              B)II.             C)III.            D)IV.            E)V.

4) Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın özellikleri arasında yer almaz?

A)Edebiyatın konusu insana dair her şeydir.

B) Edebiyatta müzik gibi fonetik sanatlar içinde yer alır.

C) Tarih, sosyoloji gibi bilim dallarından yararlanmaz.

D) Duygu, düşünce ve hayalleri dil aracılığı ile anlatır.

E) Okurda estetik duygular uyandırır.

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim, kavram ya da imge kullanılmamıştır?

A)Gerçeklik, sanatçının elinde yeniden şekillenir.

B) Bir köşede sessizce yemek yiyordu.

C) Gece gibi karanlıktı bakışları.

D) Bitkiler fotosentezle nefes alır.

E) Her insanın DNA’sı birbirinden farklıdır.

6) Aşağıdaki cümlelerden hangisi, edebi bir dille yazılmış olabilir?

A) Saçlarının her telinde ayrı bir kalp çarpıyor.

B) Varoluş özü önceliyorsa, insan olduğu şeyden sorumludur.

C) Havada serbest bırakılan her cisim yere düşer.

D) Penguenler bir adımda yalnız 10 santim ilerleyebilir.

E) Susamak, tiroid bezinin ağız yoluyla bize ulaştırdığı mesajdır.

1 YORUM

Cevap Ver