Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri ve Edebi Metin Konu Test Soruları Çöz

Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri ve Edebi Metin Konu Test Soruları Çöz

Yeni müfredata göre hazırlanmış 9 sınıf Türk dili ve edebiyatı ders konularına ilişkin hazırladığımız konu testlerini kaldığımız yerden paylaşmaya devam ediyoruz. Edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri ve önemi, edebi metin nedir, edebi metinlerin özellikleri gibi konuları kapsayan test sorularımız aşağıdadır.cemalaksoy.org

 

1)Edebi metin; duygu, düşünce ve hayallerin insanda heyecan ve hayranlık uyandıracak şekilde, estetik bir yapı içinde ortaya konduğu edebiyat ürünüdür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi edebi metin olabilir?

A)Yurt özlemini anlatan bir metin

B) Türkiye’nin yeraltı zenginliklerini anlatan bir metin

C) Sigaranın zararlarını anlatan bir metin

D) Teknolojik gelişmeleri anlatan bir metin

E) Suriye’deki olayları anlatan bir metin

2)Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin özellikleri arasında yer almaz?

A)Sanatsal metinlerde sezdirme, çağrıştırma, hissettirme ön plandadır.

B) Sanatsal metinler tek anlamlı değildir, her okunuşunda yeniden anlamlandırılır.

C) Sanatsal metinler kurmacadır, gerçekleri olduğu gibi aktarmaz.

D) Sanatsal metinler bir ana fikir etrafında şekillenir; bir fikri, tezi vardır.

E) Okuru duygulandırmak, birtakım duyguları okura yaşatmak amacındadır.

3) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar,

 Kapanırdı daha gün batmadan kapılar,

O afyon ruhu gibi baygın mahalleden

Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın, sen

Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Dilin şiirsel işlevinin kullanıldığı edebi bir metindir.

B) Yan anlam değeri taşıyan sözcükler kullanılmıştır.

C) Gerçeklikle bağdaşacak hiçbir unsur kullanılmamıştır.

D) Coşku ve heyecanı dile getiren bir metindir.

E) Sanatçının kişisel duyuş ve algılayışının ürünüdür.

4) Edebi metnin soyut anlam boyutu vardır. Bu nedenle anlam yüzeyde ve görünürde değil, derinlerde ve gizlidir. Bu yönüyle de sınırlayıcı değil, özgürleştiricidir. Bir başka deyişle edebi metnin anlamı kişiden kişiye değişebilir, hatta aynı kişi metni farklı zamanlarda okurken metinden bambaşka anlamlar çıkarabilir. Bu durum edebi metnin  ………………boyutunu gösterir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A)Çok anlamlılık

B) Gerçekçilik

C) Etkileyicilik

D) Yönlendiricilik

E)Estetik haz

5) Edebi metin ve yazar ilişkisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Bir metnin başarısında yazarın dili doğru ve etkin kullanmasının payı büyüktür.

B) Yazar, metni oluştururken kurmacaya başvurur.

C) Yazar, metnine kendi duygu ve düşüncelerini katmaktan kaçınır.

D) Yazarın bilgisi, birikimi, dünya görüşü metne yansır.

E) Yazar imgelerle, çağrışıma açık sözcüklerle metnini kurar.

6) İstasyona akşama doğru vardık. Araba durur durmaz Aliman’la ben hemen atlayıp rayların yanına koştuk, sanki tren o dakika gelecekti hemen. Yetimler gibi olduğumuz yerde kalakaldık. Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Rüzgar rayların, vagonların arasından uluyordu.

Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Olay çevresinde oluşan bir metindir.

B) Anlatılanlar gerçek hayatta yaşanabilecek bir olaydır.

C) Yazar gerçeklikten yola çıkarak kurmaca bir dünya yaratmıştır.

D) Temel ifade şekli bakımından manzumdur.

E) Metnin işlevi bir sanat metni olması yönüyledir.

Cevap Ver