Ekoyay Yayıncılık 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları

Ekoyay Yayıncılık 9.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları

Şiir İnceleme Yöntemi

Hazırlık

1)Zihniyet, bir dönemdeki sosyal, siyasi, idari, adli, askeri, dini güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticari hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlayış ve zevk bütünüdür. Bir başka deyişle zihniyet, bir toplumun ya da kültürün bireylerinin duyuş ve düşünüşteki birlikteliğidir.cemalaksoy.org

2)Tema, bir sanat eserinin merkezinde yer alan temel duygu ve düşünce demektir. Konunun somut olmasına karşılık, tema soyut özellikler gösterir.

3)Sözü etkili hale getirmek için değişik anlam çağrışımları ya da ses benzerlikleri kullanılır. Şair ne kadar ince bir anlam, ne kadar hoş bir söz bulursa, şiiri o denli güçlü olur.cemalaksoy.org

4)Lale Devri, OsmanlıDevleti’nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren bir dönemdir. Bu dönem “zevk ve safa” dönemi olarak bilinir. Lale Devri’nde savaş yapılmamış, kültürel ve sanatsal etkinliklere daha çok önem verilmiştir.

5)Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecini hızlandıran 1.Dünya Savaşı 20.yüzyılın başında geniş bir coğrafyaya yayılmış ve nihayet 1920’lerin başında Osmanlı devleti de savaşa dahil olmuştur. Bu dönemin yazarları, eserleriyle halkı Milli Mücadele’ye motive etmiştir.

6)Ahenk, uyum demektir. Şiirde ahenk, birbiriyle uyumlu seslerin belli bir ritimle bir arada kullanılmasıyla sağlanır.

7)Türk Edebiyatının farklı dönemlerine ait şiir örnekleri için tıklayınız.

8)Cahit Sıtkı Tarancı, Aşık Veysel, Arif Nihat Asya, Mehmet Emin Yurdakul, Cahit Külebi, Dadaloğlu hakkında bilgi için tıklayınız.

Türk Edebiyatı 9.Sınıf Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Cevapları Sayfa 48-49

Cevap Ver