Ekoyay Yayıncılık 9 Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 67 Cevapları

Ekoyay Yayıncılık 9 Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 67 Cevapları

Ortaöğretim 9.sınıf Türk edebiyatı ders kitabı sayfa 67 cevapları aşağıda sizi bekliyor. Türk edebiyatı 9 ders kitabının sayfa 67 cevaplarının yanı sıra bir sonraki sayfanın kitap cevapları için bizi takip ediniz.

Sayfa 67

 

Redif

Uyak

1.Bent

-eder

-ömrün

-cevher

-bugün

-gider

Redif yok

Er(tam uyak)

Ün(tam uyak)

2.Bent

-ne var

-yüz

-halkalar

-görünürsünüz

-aynalar

Redif yok

Ar(tam uyak)

Üz(tam uyak)

3.Bent

-insan

-baksam ben değilim

-heyecan

-adam ben değilim

-yalan

Ben değilim

An(tam uyak)

Am(tam uyak)

4.Bent

-aşkımız

-gelir

-başladığımız

-bir bir

-yalnızlığımız

-ımız

İr(tam uyak)

5.Bent

-varmış

-sert olduğunu

-yakarmış

-dert olduğunu

-anlarmış

-mış

Olduğunu

Ar(tam uyak)

Ert(zengin uyak)

6.Bent

-sonbahar

-benimsediğim

-kuşlar

-ölen kim

-tarumar

Redif yok

Ar(tam uyak)

İm(tam uyak)

7. Bent

-başında

-uyanamadın olacak

-yaşında

-saltanatın olacak

-taşında

-ında

Olacak

-aş(tam uyak)

-ın(tam Uyak)

Nazım birimi: bent(beşlik)

Birim sayısı: 7

Ölçüsü: 11’li hece ölçüsü

Nazım şekli: saf şiir(koşma biçiminde uyaklanmıştır.)

Uyak şeması: ababa, cdcdc, efefe …

Ahenk özellikleri: Şiirde ahenk uyak, redif ve hece ölçüsüyle sağlanmıştır. Her bendin 1,3, ve 5. Dizeleri kendi arasında uyaklıdır.

Şiirin dil ve anlatım özellikleri:

1.Bent: Dante, İtalyan bir şairdir. Şair, kendini Dante’ye benzetmiştir. Dante, şairi etkilemiştir. Şair otuz beş yaşı hayatın yarısı olarak kabul ediyor.

2.Bent: Şair, yüzündeki değişikliği aynaya bakarak fark ediyor.

3.Bent: Şair artık yavaş yavaş yaşlandığının farkındadır.

4.Bent: Bu dizelerde diğer dizelerde olduğu gibi yalnızlıktan bahsediyor.

5.Bent: Gökyüzünün rengi mavidir. Mavi insanda özgürlüğü, huzuru,  mutluluğu ifade eden bir renktir.

6.Bent: Ayvanın sarı, narın kırmızı olduğunu fark etmesi, hayatın gerçekleriyle yüzleştiğini gösteriyor.

7.Bent: Şair, ölüm karşısında kaygılı ve çaresizdir. Bir gün öleceğini kabullenemese de bu gerçeği saygıyla karşılar.

Şiirdeki Edebi Sanatlar:

Dante gibi ortasındayız ömrün: Telmih, teşbih

Delikanlı çağımızdaki cevher: İstiare

Gözünün yaşına bakmadan gider: İktibas (deyim alıntılanmıştır.)

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?: Tecahül-i arif, istifham

Benim mi Allah’ım çizgili yüz?: Tecahül-i arif, istifham

Neden böyle düşman görünürsünüz, Yıllar yılı dost bildiğin aynalar: İstifham, tezat

Su insanı boğar, ateş yakarmış: Tecahül-i Arif

Ne dönüp duruyor havada kuşlar?: İstifham

Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim?: İstifham

Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?: İstifham, istiare

Şiir, saf şiir geleneğine göre yazılmıştır.

Şiirdeki birimlerin anlamını birleştirirsek “ölüm” teması ortaya çıkar.

Cevap Ver