Ekoyay Yayıncılık Türk Edebiyatı 9 Kitabı Cevapları Sayfa 50

Ekoyay Yayıncılık Türk Edebiyatı 9 Kitabı Cevapları Sayfa 50

1)”Semai” adlı şiirde dizeler dörtlük oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Her dörtlük dört dizeden oluşmuştur.

2)

 

Redif

Uyak

Uyak düzeni

 

1.Dörtlük

-gidenlerin

-ellerine-

-edenlerin

-dillerine

-enlerin

-lerine

D

L

(yarım uyak)

Abab

 

2.Dörtlük

-dedenin

-bedenin

-edenin

-bellerine

-in

-lerine

Eden (zengin uyak)

Cccb

 

3.Dörtlük

 

-çırak

-ırak

-tarak

-tellerine

-lerine

-ak(tam uyak)

Dddb

4.Dörtlük

-tutsam

-tütsem

-etsem

-güllerine

-sam/-sem

-lerine

-t(yarım uyak)

Eeeb

 

5.Dörtlük

-kavursalar

-çevirseler

-savursalar

-yellerine

-salar/-seler

-lerine

-r (yarım uyak)

Fffb

 

6. Dörtlük

-parmağın

-durmağın

-ırmağın

-sellerine

-ın

-lerine

rmağ(zengin uyak)

gggb

 
                     

3)Metnin teması “ilahi aşk”tır. Şiirin her dörtlüğü ilahi aşkı farklı bir yönüyle, farklı bir duyguyla ele almıştır.

4)Yalnız halk şiirinde değil diğer dönemlerin şiirinde de birimler belli bir duygu ya da düşünce etrafında birleşir. Halk şiirinde tema dörtlükle ifade edilirken divan şiirinde beyitler, modern şiirde ise serbest birimler ve yine dörtlükler tercih edilir.

Cevap Ver