Evrensel İletişim 11.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123- 161

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 162- 177 Cevapları İçin Tıkla

Evrensel İletişim 11.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123- 161

Ortaöğretim dil ve anlatım ders kitabı 11 Evrensel İletişim Yayınları cevaplarıe-okul lise olarak sizler için hazırladık. 2. Dönem 11.sınıf dil ve anlatım ders kitabı cevaplarını paylaşmaya devam ediyoruz. Dil ve anlatım 11 ders kitabı öğretici metinlerden biri olan fıkra konusundan başlamaktadır. Sayfa 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 etkinlik sorularının cevaplarını, anlama yorumlama soruların çözümlerini sayfa 133 ölçme ve değerlendirme sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz. Deneme ve makale konularının özelliklerini, etkinlik cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz. Sayfa 135, 137, 141, 142, 143 etkinlik cevaplarını, Sayfa 146 ölçme ve değerlendirme çözümlerini sizler için hazırladık. 148, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160. Sayfa cevaplarıe okul lise olarak hazırladık. Sayfa 161 ölçme değerlendirme sorularını sizler için cevaplandırdık. Evrensel iletişim yayınları lise 3 dil ve anlatım ders kitabı cevaplarıcemalaksoy.org sitesinden bakabilirsiniz.

Sayfa 123

Fıkra

Ön Hazırlık

4)Obama Türkiye’de

Türkiye seçime gidiyor

Konya’da eğitim uçağı düştü

Dünya Su Forumu İstanbul’da yapıldı

100 bin memur alınacak

Sayfa 124

1)Güncel olaylarla ilgili her gün düzenli olarak gazetelerin belirli köşelerinde yayımlandığı için.

3)Medya baskısı, köşe yazarlarının herhangi bir toplumsal sorunun giderilmesi konusunda yetkililere önerilerde ve uyarılarda bulunmak amacıyla yazılar yazmasıdır.

Sayfa 125

1.Etkinlik

Araştırınız.

Sayfa 126

2.Etkinlik

“Su İçin Birlik” metninin yazılış amacı, Dünya Su Forumu’nun önemini vurgulamaktadır.

“Bir Bayram Sabahı” adlı metnin yazılış amacı eski bayramların özelliğini dile getirmektir.

Bu metinler, ele aldıkları konular bakımından kendi dönemlerinin güncel olaylarını yansıtan fıkra yazılarıdır.

4.Etkinlik

İncelediğimiz metinlerden ilki dünya genelinde yaşanan su sıkıntısının giderilmesi, su kaynaklarının korunması çalışmalarını anlatan, pek akıcı ve içten bir anlatımı olmayan bir metindir.

Diğer metinde daha içten ve samimi anlatım vardır. Yazarın kişisel görüşü ve yorumları daha belirgindir.

Sayfa 127

5.Etkinlik

Metinlerde konunun ayrıntılarına pek girilmemiş, yazarlar konu hakkında kendi fikirlerini ve yorumlarını ortaya koymuşlardır. Düşüncelerini kanıtlama çabaları yoktur.

6.Etkinlik

Köşe yazılarında olduğu gibi bu metinlerde de yazarlar düşüncelerini belli bir sonuca bağlamamışlardır.

7.Etkinlik

Su İçin Birlik: Açıklayıcı anlatım

Bir Bayram Sabahı: Söyleşmeye bağlı ve öyküleyici anlatım

Fıkralarda genellikle açıklayıcı anlatım vardır.

8.Etkinlik

Göndergesel işlev

Sayfa 128-129

10.Etkinlik

Tatil Dinlence midir? Adlı metinde tatil ve dinlence anlayışımızın yanlış olduğu anlatılmaktadır.

Yine Avrupa Birliği adlı metnin konusu Avrupa’nın gerçek niteliğidir.

Köşe yazıları güncel olaylara ve gelişmelere göre konularını belirler. Fıkranın en belirgin özelliği güncel olmasıdır. Buna göre bir köşe yazarı her gün farklı bir konuyu ele alabilir.

Köşe yazarları gündemi çok iyi takip etmeli, gündemdeki olayları iyi çözümlemeli, etkili bir dille ele almalı, akıcı bir üslupla dile getirmelidir.

Sayfa 130- 131-132

Anlama Yorumlama

1)

2)Gazetede bir yazının fıkra mı yoksa haber yazısı mı olduğunu anlamak için o yazıda anlatılanların içinde yazarın yorumları ve çözüm önerileri olup olmadığına bakarız. Eğer yazar, konu hakkında kendi düşüncelerini dile getiriyorsa o yazı bir fıkradır.

4)”Su İçin Birlik” metninde suyun önemine değinilmiş, dünya ülkelerinin su kaynaklarını koruma konusundaki çabalarından övgüyle söz edilmiştir. “Bir İnsan Hakkı Olarak Su” adlı metinde ise İstanbul’a yapılan 5.Dünya Su Forumu hakkında eleştirilere yer verilmiştir. Yazar bu etkinliğin amacına ulaşmasının zor olduğunu, çünkü dünyadaki büyük güçlerin siyasi çıkarlarına hizmet ettiğini savunmaktadır.

İki metinde farklı düşünceler ve farklı bakış açıları vardır.

5)Basın, milleti temsil eden güçlü bir kuruluştur. Yazılı ve görsel malzemesiyle milletin aydınlanmasını, bilgilenmesini ve dünyaya  karşı uyanık olmasını sağlar.

Sayfa 133

Ölçme Ve Değerlendirme Cevapları

A)gazete, güncel, köşe yazısı

B)DYYDY

C)

1)E

2)D

D)1)

2)

Sayfa 135

Deneme

Hazırlanalım

2)Her insan aynı konuda aynı şeyi düşünemez. İnsanların eğitim ve kültür düzeyleri, psikolojik özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, olaylara ve durumlara bakış açılarını belirler.

3)Çeşitli denemelerden alınan bu cümlelerin ortak özelliği yazarın konuya kendi penceresinden bakmasıdır. Cümlelerin tümünde “bence, bana göre” ifadeleri vardır. Denemenin en belirgin özelliği, yazarın ifadelerindeki “bence” anlamıdır.

4)Bir konuda yorum yapmak, kişisel görüşlerini belirtmek, insanın olayları ve durumları pratik bir şekilde çözümlemesine, düşünceler arasında kolayca ilişki kurabilmesine, güzel ve etkili konuşma ve yazma becerisini elde etmesine yardımcı olur.

İnceleme

1.Metin

Sayfa 137

1.Etkinlik

2.Etkinlik

Ölçütlerin tümü “Evet”tir.

Sayfa 141

Hayır, hayır, hayır

Evet, evet, evet

Hayır, hayır, hayır

Evet, evet, evet

Evet, evet, evet

Evet, evet, evet

Evet, evet, evet

Evet, evet, evet

Hayır, hayır, hayır

Evet, evet, evet

Evet, evet, evet

Evet, evet, evet

Sayfa 142

4.Etkinlik

Yazın Okuru Aranıyor— eleştirel deneme

Sevgi— klasik deneme

Topacın İpi Vardır Ama— yazınsal deneme

5.Etkinlik

İncelediğimiz metinlerin yazarları (Akşit Göktürk, Mermi Uygur, Sunay Akın) dili doğru ve güzel kullanmışlardır. Kültür alanına özgü bir bilgi birikimine sahiptir. Kendi doğrularının dışındaki doğruları da kabul ederler ve düşünce ufuklarını geniş tutarlar.

6.Etkinlik

İncelediğimiz  deneme örneklerinde yazarlar içten ve akıcı bir dil kullanmıştır. Düşüncelerini belli bir sonuca bağlama amacını taşımadan, yalnızca kişisel kanaatlerini anlatmışlardır. Deneme yazarlarının  anlatımı içten ve akıcı olsa da, konunun özelliğine göre belli bir edebi nitelik taşır.

“Hakikat Neden Acıdır?” adlı metinde yazar akıcı, içten ve okuyucuyla konuşuyormuş gibi doğal bir anlatım sergiler.

7.Etkinlik

Açıklayıcı, açıklayıcı, öyküleyici

8.Etkinlik

Göndergesel işlev

Sayfa 143-144-145

Anlama Yorumlama

1)Deneme türü duygu ve düşüncelerin serbest bir biçimde anlatılmasına müsait olduğundan ve geniş bir konu alanına sahip olduğundan  pek çok yazar tarafından tercih edilmiştir.

4)”Çiçekler, İnsanlar; Çiçekler ve Aşk Dediğimiz O Şey” adlı hikayenin ilkbaharla ilgili sizde uyandırdığı çağrışım, duygu ve düşünceleri deneme türünde yazınız.

Tırnak işareti: Önemli ifadeler, kavramlar, açıklamalar ve eser adları tırnak içinde verilir.

Virgül: Anlam karışıklığını önlemek için ögeler arasında kullanılır.

Noktalı Virgül: Farklı yargıları ve anlam bütünlüğü olan sözcük gruplarını ayırmak için kullanılır.

Üç Nokta: Sözün bitmediğini, devam ettiğini, başka sözlerin de bulunduğunu belirtmek için kullanılır.

Soru işareti: Soru bildiren cümlelerin sonuna konur.

Ünlem işareti: Şaşma, sevinç, korku, üzüntü, seslenme gibi anlamlar taşıyan cümlelerin sonunda kullanılır.

Düzeltme İşareti: Bazı ünlülerin okunuşunu doğru biçimde göstermek amacıyla kullanılır.

Sayfa 146

Ölçme ve Değerlendirme Sorularının Cevapları

A)DYDDDY

B)

1)E

2)B

C)

1)Kurmaca metinler gezi, anı, eleştiri, mektup ve günlük arasında bir ara bölge özelliğine sahiptir.

Hem kurmaca hem de gerçeklik özelliğini taşır.

Merkezinde insan vardır.

Sayfa 147 Makale

Sayfa 148

Hazırlanalım

1)Bilimsel yazılar toplumun aydınlanmasını, bilinçlenmesini sağlar. Dünyadaki ve çevremizdeki bilimsel gelişmelerden haberdar olmamıza, bunlarla ilgili ortak bir zihniyetin oluşmasına katkıda bulunur.

Sayfa 151

1.Etkinlik

cemalaksoy.org.com sitesinden bakabilirsiniz.

Sayfa 152

2.Etkinlik

“Atatürk’te Eğitim, Bilim ve Teknik Anlayışı” adlı metnin yazılış amacı, Atarük’ün bilime, tekniğe ve eğitime verdiği önemi onun bu alanlardaki çalışmalarını kanıt göstererek okuyucuya kabul ettirmektir.

Sayfa 156

3.Etkinlik

Metinlerin hedef kitleleri:

2.Metin:Kültür ve sosyoloji ile ilgilenen okuyucu kesimi

3.Metin: Öğretmenler, anne ve babalar

Makaleler toplumun belli bir kesimine hitap etmek zorunda değildir. Ancak ele aldıkları konular ister istemez konuyla ilgilenen kesimler tarafından ilgiyle takip edilir.

Sayfa 157

8.Etkinlik

Metnin Ana Düşüncesi: Atatürk, bilime, kültüre, eğitime önem veren bir liderdir.

Yardımcı düşünceler:

Okuma yazma oranının düşük olması utanılacak bir durumdur.

Eğitim bir milletin yaşam standardını belirleyen en önemli faktördür.

Atatürk’ün en büyük ideali uygar medeniyetler seviyesine ulaşmaktır.

Nitelikli bir eğitim için nitelikli öğretmenlere ihtiyaç vardır.

Bilim ve teknikteki gelişmeler ekonomi ve sanayi alanlarında atılımlara neden olur.

2.Grup

Metnin Ana Düşüncesi: 50 yıl önce Avrupa’ya göç eden insanlarımızın yaşadığı kültür şoku günümüzde de sürmektedir.

Yardımcı Düşünceler:

Kararsızlık ve arada kalmışlık duygusu

Kültürel değişimi başlatan farklılıklar

Kültürel şokun sebepleri ve ortaya çıkışı

Kültürel yapıyı korumak ve yaşatmak

Kültür değişimini kabullenme ve hazmetme

3.Grup

Metnin Ana Düşüncesi: Kitap okuyan çocuklarımıza kitabı anlatmaları için yardımcı olmalıyız.

Yardımcı Düşünceler:

Anne babalar okumayı eğlenceli bir hale getirip çocuklarına sevdirmelidir.

Düzgün ve akıcı bir konuşma, güzel bir hikaye okuma çocuğun okuma merakını geliştirir.

Okuma öğretiminde çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınmalıdır, ona baskı yapılmamalıdır.

Sayfa 158

9.Etkinlik

Makalelerde düşüncelerin kanıtlanması gerekir. Deneme türünde ise düşüncelerin kanıtlanması zorunlu değildir.

10.Etkinilk

Açıklayıcı anlatım

11.Etkinlik

Göndergesel işlev

Sayfa 159- 160

Anlama Yorumlama

1)Makalelerde Atatürk’ün ilerici, aydın bir lider olduğu, bilime ve eğitime önem verdiği ileri sürülmektedir. Bu görüşü kanıtlamak için yazar, Atatürk’ün  bu konularda yaptığı çalışmaları ve söylediği sözleri aktarmıştır.

2)Parçada alıntı yapmak suretiyle düşüncenin kanıtlanmak istendiği görülmektedir. Bu yöntem, tanık gösterme olarak bilinir.

3)üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Atatürk’ün eğitim alanındaki düşünce ve anlayışı, ikinci bölümde bilim ve tekniğin önemi hakkındaki düşünceleri anlatılmaktadır.  Üçüncü bölümde ise Atatürk’ün gerçekliğe verdiği önem ile eğitim ve bilim alanında yaptığı çalışmalar anlatılmıştır.

4)Eğitime önem vermek, kitap okumak

Bilim ve tekniğe önem vermek

İnsan hak ve özgürlüklerine saygı göstermek

Üretici ve yaratıcı çalışmak

Ulusal değerleri koruyup tanıtmak, evrensel değerlere ayak uydurmak

5)Atatürk’ün yalnızca bilim, teknik ve eğitimle ilgili düşünce ve anlayışı dile getirilmiştir. Bu şekilde konu sınırlandırılmıştır.

6)Açıklayıcı, tanımlayıcı anlatım türlerine ve örnekleme, karşılaştırma , tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulmuştur.

8)Makale yazmadan önce konuyla ilgili çeşitli kaynaklar incelenmeli, görsel ve yazılı eserler gözden geçirilmelidir.

Sayfa 161

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A)DYYYY

B)

1)B

2)C

3)B

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 162- 177 Cevapları İçin Tıkla

Cevap Ver