Fabl Türünün Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde

Fabl Türünün Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde

Anlatmaya bağlı sanatsal bir metin olan fabllar, didakitik özellik taşımaktadır. Bu yazımızda fablların genel özelliklerini sizlerle paylaştık. Maddeler halinde hazırladığımız fabl türünün özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz.

  • Bir tür küçük öyküdür. 
  • Olaya dayalı bir anlatımı vardır.
  • Hayattan alınan küçüçük kesitler, hayvanlar ya da bitkiler arasında geçmiş gibi anlatılır.
  • Bugün daha çok çocuk edebiyatında yer alan bu türün toplumu eğitici, kötü davranışlardan caydırıcı özelliği vardır.
  • Bu türün eskiden büyükleri eğitmede de kullanıldığı sanılmaktadır.
  • Didaktik bir yapısı vardır.
  • Toplumsal sorunlar ele alınabilir.
  • Derinlemesine duygu çözümlemeleri yapılmaz.
  • Evrensel temalar ele alınır.
  • Teşhis ve intak sanatları kullanılır.