Fazıl Hüsnü Dağlarca Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri(1914-2008)

Fazıl Hüsnü Dağlarca Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri(1914-2008)

İlk şiirlerini Havaya Çizilen Dünya adlı yapıtıyla yayımlayan sanatçı Çoçuk ve Allah adlı yapıtında soyut konulara yönelmiştir. Bu yapıtında, varlığın gizlerinin araştırılışını, çocukluk dünyasını, insan yaşamının ince ayrıntılarını, genellikle klasik kıta biçimlerinde ve uyaklı şiirlerde, o güne kadar şiirimizde  örneği bulunmayan  imgelerle, kişisel yaşamın   en uzak anılarından, çağrışımlarından  kaynaklanan bir lirizmle yansıtmıştır. Şiirlerini yalın ve duru bir Türkçeyle oluşturmuştur.(cemalaksoy.org) Önceleri ölçülü ve uyaklı şiirler yazmış, daha sonra serbest şiire yönelmiştir. Her yapıtında yeni konulara ve yeni söyleyiş özelliklerine yer vermiş, zamanla bireysel çizgiden uzaklaşarak toplumsal anlayışta şiirler yazmıştır. Destan tarzında yazdığı şiirleri bunun en güzel örneğidir. Kurtuluş Savaşı ile ilgili epik-lirik şiirler yazmıştır.cemalaksoy.org

Eserleri

Şiir: Havaya Çizilen Dünya ,Çoçuk ve Allah, Daha, Çakırın Destanı, Üç Şehitler Destanı, İstanbul-Fetih Destanı, Çanakkale Destanı, 19 Mayıs Destanı, Anıtkabir, Asu, Delice Böcek, Yedi Memetler

Cevap Ver