Fecr-i Ati Beyannamesine İmza Atan Şair ve Yazarlar Kimlerdir?

Fecr-i Ati Beyannamesine İmza Atan Şair ve Yazarlar Kimlerdir?

Fecr-i Ati Topluluğu Edebiyatına mensup şair ve yazarların ortak bir bildiri yayımlamışlardır. Bu beyannamede Fecr-i Ati Edebiyatının ilkelerini açıklamışlardır.Fecr-i Ati Beyannamesi'nde  imzası olan şair ve yazarlar şunlardır:

 • Ahmet Haşim
 • Emin Bülent
 • Tahsin Nahit
 • Hamdullah Suphi Tanrıöver
 • Celal Sahir Erozan
 • Ali Canip Yöntem
 • Refik Halit Karay
 • Mehmet Rüşdü
 • Mehmet Fuat Köprülü
 • Ahmet Samim
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Mehmet Behçet

 

 

 

Cevap Ver