Fecr-i Ati Dönemi Türk Edebiyatı Sanatçıları (Şair ve Yazarlar) Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Fecr-i Ati Dönemi Türk Edebiyatı Sanatçıları (Şair ve Yazarlar) Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Fecr-i Ati kelime anlamı olarak “geleceğin şafağı, aydınlığı” demektir. Fecr-i Ati Edebiyatı anlayış olarak Servet-i Fünun Edebiyatından ayrı düşünülmese de bu edebiyatı temsil eden sanatçılar kendileri onlardan farklı görmüş, yeni bir tarz geliştirmeyi düşünmüşlerdir. Fecr-i Ati Edebiyatının en önemli temsilcisi Ahmet Haşim’dir.

Fecr-i Ati Dönemi Edebiyatı 1901 yılında başlamış 1903 yılında bitmiştir. “Sanat şahsi ve muhteremdir.” Sözünden hareketle “Sanat, sanat içindir.” Anlayışına bağlı kalınmıştır. Bu dönemin dili Servet-i Fünun döneminde olduğu gibi ağır, süslü ve sanatlıdır. En önemli temsilcisi olan Ahmet Haşim, Fransız sembolist şairlerden etkilenmiştir. Yine bu dönemde bağımsız olarak eser veren şair ve yazarlarımız da vardır.

Fecr-i Ati Edebiyatı Sanatçılarının biyografilerine, edebi kişiliğine ve eserlerine ulaşmak için ilgili sanatçının üzerine tıklamanız yeterli olacaktır. Cemal Aksoy

Fecr-i Ati Edebiyatı Şairleri: Ahmet Haşim, Tahsin Nahit, Emin Bülent Serdaroğlu, Şahabettin Süleyman, Fazıl Ahmet Aykaç, İzzet Melih(Devrim), Cemil Süleyman (Alyanakoğlu), Müfit Ratip

Cevap Ver