Fecriati Beyannamesi

Fecriati Beyannamesi

Fecriati; edebiyatımızda ilk defa bir beyanname yayımlayarak oluşmuş bir topluluktur. Bu beyannamede şu kararlar ifade edilmiştir:

  • Edebiyatı hoş vakit geçirmek için bir araç olarak görmemek gerekir. Bu inanışın edebiyatımızdaki ilk temsilcileri ise Servetifünun sanatçılarıdır. Gerçekten edebiyatın çok ciddi bir çaba olduğu konusunda Türk kamuoyuna ilk rehberliği yapanlar onlardır.
  • Servetifünun sanatçıları 1908’den sonra ortada görünmemişlerdir. O halde, yaptıkları hizmet beğenilmekle beraber, artık onlara “ geçmiş” gözüyle bakmak gerekir. Avrupa edebiyatındaki benzeri toplulukların küçük bir topluluğu olan Fecriati ise Türk edebiyatının geleceğini temsil etmektedir.cemalaksoy.org
  • Dilin, edebiyatın, edebi ve sosyal bilimlerin ilerlemesine önem verilecektir.
  • Genç yetenekler bir araya toplanarak fikir tartışmaları düzenlenecek ve kamuoyu bilgilendirilecektir.
  • Batı’nın önemli edebiyat ve düşünce eserleri tercüme edilecektir.
  • Edebiyat ve düşünce konuları üzerinde konferanslar düzenlenecektir.cemalaksoy.org
  • Batı’daki benzeri oluşumlarla sürekli ilişki kurularak ülkemizin edebi ürünleri Batı’ya, Batı’nın edebi ürünleri de Doğu’ya tanıtılacaktır.cemalaksoy.org
  • Fecriati üyelerinin eserleri, “Fecriati Kütüphanesi” adı altında yayımlanacaktır.
  • Topluluğun yayın organı Servetifünun dergisidir.
  • Beyanname sonunda “Fecriati Encümen-i Edebisi Nizamnamesi”nin de hazırlanıp hükümetin oluruna sunulduğu ve yakında yayımlanacağı, bildiriliyorsa da böyle bir tüzük yayımlanmamıştır.

Cevap Ver