Felsefi Metinlerin Özellikleri

Felsefi Metinlerin Özellikleri

Felsefe sözcüğü Yunancada phileo (sevgi) ve sophia (Bilgelik) sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşur.

Phileosophia (bilgelik sevgisi veya hikmet arayışı), Yunanlı düşünürler için “bilgiyi sevmek, bilginin ardından koşmak” anlamına gelir.

Felsefe; varlık ve düşünmeyi oluşturan ilkeler, gerçeklik ve nedenselliğin araştırılmasıdır. Belirli bir konuda yoğun, sistematik ve yaratıcı olarak düşünmektir. Felsefe; düşündürür, sorgulatır, soru sorar ve cevabını arar.

Felsefeyi diğer bilimlerden ayıran en önemli özelliği, düşünürken mantıksal delillere ve akıl yürütmeye dayanmasıdır.

Felsefe; yaşamı ve yaşamda olan her şeyi bir şekilde anlamlandırma çabasıdır.cemalaksoy.org

Felsefe; doğruyu bulma yolunda, düşünsel (idealist) bir çalışmadır. (Platon)

Felsefe konularını ve problemlerini ele alan metinlere ise felsefi metin denir.

Bilimsel metinler, terimler kullanarak bilimsel buluş ve gerçeklikleri işler. Felsefi metinlerde ise önemli olan kavramlardır. Felsefede, düşünce, kavramlar kullanılarak ortaya konur.cemalaksoy.orgcemalaksoy.org

Felsefede; “varlık”, “bilgi” ve “değer” kavramları üzerinde düşünülür ve bu problemlere yanıtlar aranır.

Cevap Ver