Fiilde Kip, Fiil Çekimi, Ek-Fiil Uygulama Örnekleri

Fiilde Kip, Fiil Çekimi, Ek-Fiil Uygulama Örnekleri

10.sınıf dil ve anlatım ders konusu olan fiiller ile ilgili hazırladığımız uygulama soruları aşağıdadır. Fiil çekimi, basit zamanlı ve birleşik zamanlı fiiller, ekeylem(ekfiil) konularıyla ilgili sorular aşağıda verilmiştir. İsterseniz bu soruları PDF olarak da indirebilirsiniz. İndirme linki sayfanın altında bulunmaktadır. Soruların cevaplarına test soruları ve cevapları kategorisinden ulaşabilirsiniz.

ETKİNLİK  1

Aşağıda verilen eylemlerin hangi şahıs ve kiple çekimlendiğini karşılarına yazınız.

1

tekrarladı

 

2

çekilmiş

 

3

gidebilsek

 

4

unutmayalım

 

5

görmelisiniz

 

6

otur

 

7

isteyeceksin

 

8

bekleyiniz

 

9

uçamıyor

 

10

hatırlamazsınız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETKİNLİK  2

Aşağıdaki cümlelerde eylemlerin basit ya da birleşik çekimli olduğunu boş bırakılan yerlere yazınız.

 

1

Bu ev önümüzdeki sene yazın müze haline getirilecekmiş.

 

1

 

…………………………………..

 

2

Arka tarafta oturan yolcular turist olmalıydı.

 

2

 

……………………………………

 

3

Hayatta değer verdiğim insanlara yarın kavuşuyorum.

 

3

 

……………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETKİNLİK  3

Aşağıdaki bilgilerin doğru/yanlış olduğunu bulunuz.

1

Haber ve dilek kipleri eylemin ne zaman yapıldığını gösterir(zaman anlamı bildirir).

D

Y

3

Geniş zaman kipinin olumsuz çekiminde kip eki kaybolur.

D

Y

3

Geniş zaman kipinin olumsuz çekiminde kip eki kaybolur.

D

Y

 

ETKİNLİK 4

Çözülen bir demetten indiler birer birer      1

Bıra ,(2) yorgun başları bu taşlarda uyusun     (3)

Tutuşmuş  ruhlarına bir damla gözyaşı sun    4

Geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun   5 

Ürkmeden su  içsinler  yavaşça, susun , susun     6

Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler

Beyaz boyunlarını  uzattılar taslara         7

Bir damla suya hasret gideceklermiş  meğer     8

Şimdi bomboş sebilden selviler bir şey sorar   

Hatırlar uzayan dem çekişleri rüzgar             9

Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler     10

Bu dizelerdeki numaralanmış eylemlerle ilgili aşağıda verilenlerin doğru ya da yanlış olduğunu karşılarına belirtiniz.

1  Görülen geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiştir.                  D      Y

2 Geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir.                                  D      Y

3 Emir kipinin 3. tekil şahıs çekimi vardır.                             D      Y   

4 Öğrenilen geçmiş zaman kipi kullanılmıştır.                       D      Y

5 Başkasından duyma anlamı taşımaktadır.                         D     Y

6 Dilek-şart kipiyle çekimlenmiştir.                                       D     Y

7 Üçüncü çoğul şahısla çekimlenmiştir.                                 D      Y

8 Birleşik çekimli bir eylemdir.                                               D     Y

9 Dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir.                              D     Y

10 Geniş zaman kipi üçüncü tekil şahısla çekimlenmiştir.      D     Y

Bu Uygulamayı PDF Olarak İndir

Cevap Ver