Fırat Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 28-30 Cevapları

Fırat Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 28-30 Cevapları

Fırat Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları

Hazırlık

2)Öğretici metinler konu bakımından toplum gerçeklerini ve bu gerçeklerin düşünceye, sanata, edebiyata yansıyan yönlerini esas alır. Bu bakımdan öğretici metinler ile dönemin gerçekliği arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur.

4)Motif kavramının en belirgin özelliği, bir bütünün içinde yer alıp kendine özgü bir anlam değerine sahip olmasıdır. Motif bir anlatının içinde nasıl belli bir anlam değerine sahipse cümleler de metnin içinde  bulunan ve anlam bütünlüğü olan birimlerdir.

Fırat Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları

1)Nurullah Ataç bu metni Salahaddin Hakkı Esatoğlu adında bir araştırmacı yazarın Memleket Edebiyatı hakkındaki düşüncelerine karşı çıkmak, buna karşılık kendi tezini, kendi bakış açısını ortaya koymak amacıyla yazmıştır.

2)a)Kelimeler: memleket, tümce, roman, ulusal, öykü, yapıt, yazar, dil, gökçe yazın, düşünce, eser…

Kelime Grupları: Türk toplumu, Bay Esatoğlu, Bayan Halide Edip, Türk gökçe yazını, memleket edebiyatı

b)Belirlediğimiz bu kelimeler metni oluşturan düşünce örgüsünün ifade edilmesinde kullanılan temel kavram ve terimlerdir. Yazar bu kavram ve terimler etrafında düşüncelerini anlatarak bir metin oluşturur.

c) “uzun tümcelerin de bir tadı, bir güzelliği olduğunu bilirim, düşüncenin birtakım inceliklerini belirtmeye yaradıkları gibi dalga dalga bir uyumla salını ilerleyenleri de vardır. Bay Hamdi Tanpınar düşlerinde görür onları.” Cümlesi ifade güzelliği bakımından diğer cümlelerden farklıdır.cemalaksoy.org

Ç)Metnin temel düşüncesini ifade eden cümle en son paragraftaki cümlelerdir. Çünkü bu cümleler, daha önceki açıklamaların özeti niteliğindedir.

d)Metnin temel düşüncesini oluşturan unsur, bütünlük kavramıdır.

e)Giriş: Yazar, Yeni İstanbul adlı dergide okuduğu bir makaleye cevap vermek amacıyla bu yazıyı kaleme aldığını ifade etmektedir.

Gelişme: Yazar, Salahaddin Hakkı Esatoğlu’nun görüşlerini çeşitli yönlerden ele alıp ona cevap vermekte, kendi düşüncelerini ve bakış açısını ortaya koymaktadır.

Sonuç: Yazar, konu hakkındaki görüşlerini genel hatlarıyla bir iki cümlede özetlemektedir.

f)Metnin planının oluşmasında anlam birimlerinin yani cümleler ve paragrafların önemli bir rolü vardır, metnin planı, düşüncenin akışına göre şekillenir.

3)A) Yazıldığı Dönemdeki Sosyal Olaylar: Cumhuriyetin ilanıyla başlayan sosyal ortamın özellikleri söz konusudur. Toplumsal yaşamın her alanında ilerleme, çağdaşlaşma ve gelişme hamleleri görülmektedir.

b)Yazıldığı Dönemdeki Siyasi Olaylar: Atatürk ilke ve inkılaplarının öngördüğü yaşam biçimi çerçevesinde gelişen siyasi bir ortam vardır.

Ana Fikri: Türkçe yazılmış her eser, ulusal edebiyatımızın bir parçasıdır.cemalaksoy.org

b)Metindeki ana fikirde dönemin sosyal gerçekliği olan ulusal dil ve ulusal edebiyat gerçekliği işlenmiştir. Bu gerçeklik, günümüzde de çeşitli yönleriyle ele alınmaktadır.

c)Memleket Edebiyatı adlı metnin ana fikri radyo, televizyon, internet gibi farklı iletişim araçlarıyla da ifade edilebilir.

Ortaöğretim Trük Edebiyatı 12 Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları İçin Tıklayınız.

12 YORUMLAR

Cevap Ver