Fırat Yayıncılık Türk Edebiyatı 12 Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları

Fırat Yayıncılık Türk Edebiyatı 12 Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları

II. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları

1)Öğretici metinler bakımından bu dönemde büyük ilerlemeler kaydedilmiş; deneme, makale, gezi yazısı, hatıra, eleştiri alanlarında önemli eserler verilmiştir.cemalaksoy.org

Bilgi verme, düşündürme, açıklama amaçlanmış; metnin yapısı dil ve anlatımı, kullanılan motifler bu amaçlara göre belirlenmiştir.

Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkmış olan ülkenin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda büyük bir kalkınmaya girişmesi sonucunda millete ve milletin kültürüne yönelinmiş, Anadolu ve Anadolu insanı konu edilmiştir.cemalaksoy.org

Öğretici metinlerde günlük konuşma dilindeki Türkçe sözcükler, halk söyleyişlerindeki tamlamalar kullanılır. Arapça ve Farsça sözcüklere fazla yer verilmez.

Bu dönem yazarları, öğretici metinlerde terim ve kavramları, gündelik hayata ait sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak edebi bakımdan güçlü bir anlatıma ulaşmayı amaçlarlar.

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı öğretici metinlerinde yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması, açık ve sade bir dilin kullanılması daha fazla okura ulaşılmasını sağlamıştır.

Cumhuriyet Dönemi öğretici metinlerinde yapı belli bir tema etrafında bir araya gelen birimlerin oluşturduğu yapıdır. Bu yapı oluşturulurken; düz yazı tercih edilmiş, düşünceler giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan bir plan dahilinde ifade edilmiştir.

Yine bu döneme ait öğretici metinlerinde tema olarak milli konular, Anadolu’ya yönelme ve doğru bir şekilde gerçekleştirilecek olan Batılılaşma düşüncesi eserlerde işlenmiştir.

2)B

3)E

4)A

12. Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 47-48 Cevapları İçin Tıklayınız.

Cevap Ver