Fırat Yayınları Türk Edebiyatı 12 Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

Fırat Yayınları Türk Edebiyatı 12 Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

1)Peyami Safa bu makalesinde sanat eserinin kendi dönemini temsil eden tarihi bir ürün mü yoksa çağlar boyu canlılığını ve güzelliğini yitirmeden yaşayan edebi bir değer mi olduğu konusunu ele almıştır. Yazar, sanat eserlerinin yazıldıkları dönemle sınırlı olmadığını, bilakis bütün zamanlara tesir ettiğini savunmaktadır. Peyami Safa, bilgi vermekten çok kendi görüşünü ispat etmek çabasındadır.

2)

a)Kelimeler: sanat, devir, hassasiyet, zevk, anlayış, değer, Batı, edebiyat…

Kelime grupları: sanat eseri, hassasiyetini, zevkini ve anlayışını en iyi ifade ettiği için…

Cümleler: Bir eseri yalnız yazan değil okuyan da yaratır.

b)Metnin ana fikri: Sanat eseri tarihi değil edebidir.

c)Gerçek sanatçı, ebedinin sözcüsüdür.

d)Giriş: Giriş bölümünde bu metnin “Bir sanat eserinin değer kazanmasında tarihi olması mı yoksa “ebedi” olması mı ölçüttür?” sorusuna yanıt olarak kaleme alındığını anlıyoruz.

Gelişme: Yazar, çeşitli yazarların sözlerine dayanarak sanat eserine değer katan özelliğin “ebedi” olmasıyla ilgili olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır.

Sonuç: Yazar, verdiği örneklerden ve yaptığı açıklamalardan sonra konuyla ilgili son yargısını “Gerçek sanatçı, ebedinin sözcüsüdür.” Cümlesiyle ortaya koymaktadır.

e)Yazar, metnin ana düşüncesini tüm metne yaymıştır.cemalaksoy.org

f)Yazarın bu metinde okuyucuya ulaştırmak istediği ana fikir (Sanat edebi bir değer taşır.) günümüz yazarlarınca da ele alınabilir.

g) İncelediğimiz bu metnin konusu deneme, fıkra, eleştiri gibi edebi türlerde de işlenebilir.cemalaksoy.org

Fırat Yayınları Türk Edebiyatı 12 Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları İçin Tıklayınız.

Cevap Ver