Fırat Yayınları Türk Edebiyatı 12 Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

Fırat Yayınları Türk Edebiyatı 12 Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

h)Memleket Edebiyatı adlı metinde öz Türkçecilik akımının izleri vardır.

3)

a) Peyami Safa öz Türkçecilik akımından etkilenmemiş, eserlerinde dönemin geleneksel edebi dilini kullanmaya devam etmiştir.

b)Metnin anlatımı akıcı sayılabilir. Kullanılan dil açık ve sadedir.

c)

Terimler

Kavramlar

Günlük hayatla ilgili kelimeler

Kalem sanat, roman, eser, Batı, müellif, mazmun, trajedi

Mesele, ebedi, tazelik, sathi, ezber, değer, kestirme, devir, kültür

Sözcü, bence, söz, hatır

Ç)Peyami Safa bu metinde kullandığı dille okuyucuya düşüncelerini ifade edebilmiştir. Metinde dil ve anlatım bakımından herhangi bir eksiklik yoktur.cemalaksoy.org

4)İncelediğimiz makale edebiyat ve sanatla ilgili bir konuyu ele alması bakımından daha önceki dönemlerde yazılan makalelere benzemektedir.

5)

b)Peyami Safa, büyük sanatçıların kendi çağlarını aştıklarını, yarattıkları güzelliğin etkisini asırlar sonrasına bile ulaştırdıklarını savunurken Fuzuli, Baki, Nedim gibi şairleri örnek göstermiştir.cemalaksoy.org

Fırat Yayınları Türk Edebiyatı 12 Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları İçin Tıklayınız.

Cevap Ver