Fırat Yayınları Türk Edebiyatı 12 Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları

Fırat Yayınları Türk Edebiyatı 12 Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları

1)Metinde yazarın Bartın’a niçin gittiği konusunda bir açıklama yapılmamıştır. İsmail Habip Sevük’ün 1930’lu yıllarda Sinop milletvekilliği yaptığını hesaba katarsak bu metni o yıllarda yapmış olduğu bir yurt gezisi sırasında yazmış olabileceği sonucuna ulaşabiliriz.

Yazar, Bartın’ın Güzellikleri adlı metni Bartın ilimizin ( o dönemde il değil) doğal güzelliklerini ve şehirleşme özelliklerini göz önüne getirmek, okuyucuya bunları paylaşmak amacıyla yazmıştır.

2)

a)Şehrin dış çevresi de güzel.

Meğer güzel ırmaklı Bartın’ın görünüşü de ömürmüş.cemalaksoy.org

b) Bartın, doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir yöredir.cemalaksoy.org

c) Gezi yazılarında  yazı planı olay zinciri biçiminde olmalıdır. Anlatıcı, gezip gördüğü yerle ilgili düşüncelerini anlatırken ister istemez olaya dayalı anlatım türlerine özgü bir üslup kullanır. Sonuçta gezi ile olay iç içedir. Olaya dayalı edebi metinlerde olay örgüsü planı yoktur. Bu olay örgüsü kurmacadır. Gezi ve anı yazılarında ise gerçek olaylardan söz edilir. Bu metinlerdeki ya<ı planında olay zinciri vardır.

3)

a) Vapura genellikle köylülerin binmesi, o dönemde vapurun en çok tercih edilen ulaşım araçlarından biri olduğunu gösterir.cemalaksoy.org

Fırat Yayıncılık Türk Edebiyatı 12 Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları İçin Tıklayınız.

Cevap Ver