Fırat Yayınları Türk Edebiyatı 12 Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları

Fırat Yayınları Türk Edebiyatı 12 Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları

a)Sabri Esat Siyavuşgil çok yönlü bir yazardır.

b)Metinde belirlediğimiz bu ana fikir günümüzde de herhangi bir yazar için ele alınabilir.

c)Yazar, tanıdığı bir insanın okuyucuların pek bilmediği yönlerini tanıtmak için bu metni kaleme almıştır.

Ç)Metindeki düşünce radyo, televizyon, internet gibi farklı iletişim araçlarıyla da dile getirilebilir.

d)Metnin yazıldığı dönemde üniversite hocalarının edebiyat ve sanat alanındaki çalışmaları öne çıkmaktadır.

5)

Ç)Metinde açık, duru, sade, akıcı ve tutarlı bir anlatım sergilenmiştir.

d)

Terimler

Hikaye, sütun, kaleydosop, eleştiri, fıkra, tiyatro, şiir, tema

Kavramlar

Kültür, çağrışım, zeka, yetenek, düşünce, memleket, algılama, sezgi, dost…

Günlük hayatta kullanılan kelimeler

İade etmek, yollamak, kıvama getirmek, gönlünce, uygun düşmek…

 

e)Bu terim ve kavramlar metnin temel düşüncesinin şekillenmesine ve anlatılmasına yardımcı olmuştur.

6)

a)Metinde öğretici anlatım türünden yararlanılmıştır.cemalaksoy.org

b)Metindeki cümlelerin hemen hemen hepsinde öğretici anlatım özelliği vardır.

7)Hatıra metinlerine özgü bir anlatım geleneği vardır.

8)

a) Yazar edebi yönden başarılıdır.cemalaksoy.org

Fırat Yayıncılık 12. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Sayfa 41 İçin Tıklayınız.

Cevap Ver