Garip Hareketi (I. Yeni Şiiri) Özellikleri, Temsilcileri

Garip Hareketi (I. Yeni Şiiri) Özellikleri, Temsilcileri

Cumhuriyt Dönemi Türk Edebiyatında şiir toplulukları olarak Garip Şiiri'nin yeri çok farklıdır. Nazım Hikmet'in başlattığı serbest şiir yazma alışkanlığı Garip topluluğunda daha da ilerlemiş, şiire farklı bir boyut kazandırılmıştır. Garip şiirini Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu temsil etmiştir.

Üç arkadaş Varlık dergisinde ölçüsüz, uyaksız şairanelikten uzak bir şiir akımı başlatır. Bu yoldaki şiirlerini "Garip" adlı bir kitapta toplar. "Garipçiler" adını alan bu şairler Fransız sürrealizminden de esinlenerek şiirin geleneksel yapısına aykırı şiirler yazmıştır.

Garip Şiirin Özellikleri Maddeler Halinde

  • Şiirde her türlü kurala ve belirli kalıplara karşı çıkmışlardır.
  • Şiirde ölçü, kafiye ve dörtlüğe karşı çıkmış, serbest nazımla yazmışlardır.
  • Şiirde şairaneliği, mecazlı söyleyiş ve sanatları kabul etmeyerek, halkın konuştuğu dili kullanmışlardır.
  • Şiirin duygudan çok akla yakın olduğunu savunmuşlardır.
  • Sürrealizm( gerçeküstücülük) akımından etkilenmişlerdir.
  • Sıradan insanların problemleri, yaşama sevinci ve hayattaki gariplikler gibi konuları işlemişlerdir.
  • Gelenekten kopmak, espriden, şaşırtmacalardan yararlanmak gerektiğini savunmuşlardır. 

Cevap Ver