Garip(1.Yeni) Şiiri ( Hareketi) Özellikleri, Temsilcileri (1940-1954)

Garip(1.Yeni) Şiiri ( Hareketi) Özellikleri, Temsilcileri1940-1954)

1940’ta Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat üçlüsü; şiirde var olan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe başkaldıran şiirlerini Garip adıyla bir kitapta topladılar.

Garip Şiirinin Özellikleri

  • Şiirde her türlü kurala ve önceden belirlenmiş kalıplara karşı çıkmış, kuralsızlığı kural edinmişlerdir.
  • Şiirde ölçü, uyak ve dörtlüğe karşı çıkmışlardır.
  • Şairaneliği, mecazlı söyleyişleri, söz sanatlarını kabul etmemişlerdir.cemalaksoy.org
  • Şiirde o döneme kadar işlenmemiş konuları ele almışlardır.
  • Konuşma dili ile, sıradan konuları işlemişlerdir.
  • Şiirlerinin başlıca konuları, günlük hayat, sıradan insanların problemleri, yaşama sevinci ve hayattaki bazı garipliklerdir.
  • Halk deyişlerinden yararlanmışlar, toplumsal yergiye yer vermişlerdir.cemalaksoy.org

Garip Şiirinin Sanatçıları

Cevap Ver